Üleeile nõudis eurosaadik Yana Toom ELi välispoliitikajuhilt Federica Mogherinilt aru, miks tekitab Euroopa Liidu üksus oma võitluses libauudistega ise libauudiseid.

Yana Toom leidis, et spetsiaalselt Vene propagandaga võitlemiseks loodud East StratComi töörühm jagavat eksitavat teavet, väites, et Läti mittekodanikud ei ole kodakondsuseta isikud ja on seadusega võrdselt kaitstud. Tema sõnul olevat tegu valega, mida kinnitavat ka ÜRO, inimõiguste kohus, Euroopa Nõukogu ja “teadlaskond”.

StratComi meeskond kirjutas viisakas vastuses Toomile, et nad pole seni suutnud leida ühtegi ÜRO, Euroopa Inimõiguste Kohtu ega Euroopa Nõukogu dokumenti, mis Toomi seisukohti kinnitaks. Küll on nad valmis neid uurima kui Toom neile mõne sellise saadab.

Riigikogu liige Eerik Niiles Kross märkis, et Kreml on aastaid üritanud Eesti ja Läti mittekodanikke samastada rahvusvahelises õiguses tuntud "kodakonduseta" (stateless) isikutega. Vahe on selles, et stateless all peab rahvusvaheline õigus silmas inimesi, kel ei ole võimalust saada ühegi riigi kodakondsust ega reisidokumenti ja kelle õigusi ükski riik ei kaitse. Eesti ja Läti mittekodanikest elanikud ilmselgelt sellesse kategooriasse ei kuulu.

Kross nendib, et StratComi meeskonna desinformatsioonikokkuvõtted on äärmiselt kainestav materjal, mida võiks kõik huvilised jälgida. Regulaarsed kokkuvõtted leiab SIIT.

“14. juuni kokkuvõte käsitleb muu hulgas ka Kremli meedia initsieeritud väiteid, et "1991 aastal tulistas Läti armee iseseisvumise ajal tsiviilelanikke" ja et hiljutisel NATO õppusel tapeti USA soomuki poolt laps. Mõlemad lood on nii jaburad, et isegi Toom ei asu nende ümberlükkajaid erapoolikuses süüdistama,” nentis Kross.

Kross märkis, et Läti mittekodanike osas kirjutas StratCom Sputniku loost, mille järgi Putin kavatsevat igal juhul Läti kaasmaalasi kaitsta. Sputniku loos korrati tavalisi Kremli väiteid Läti venekeelsete elanike diskrimineerimisest rahvustunnuse alusel, ning StratComi kokkuvõte nendib, et tegelikult on mittekodanikud seaduse ees võrdselt kaitstud nii Lätis kui reisides või elades välismaal. Lisaks on mittekodanikel võimalus saada naturalisatsiooni korras Läti kodanikeks."

Krossi sõnul on StratComi kokkuvõtted seni ümber lükanud 4000 libauudist, neist vaidlustatud on vaid 6 juhtumit, millest omakorda vaid kolmel juhul StratCom eksis. „Seega on Starcom tiim "libauudiseid edastanud" vähem kui 0.1 %. Soovitan seda võrrelda ükskõik millise meediaväljaande vastgavate protsentidega. Ja edaspidi mõelda, keda ja mida Toom oma sarnastes arupärimistes ikkagi esindab,” ütles Kross.

Eurosaadik Urmas Paet: kõik, kes on tahtnud end asjadega kurssi viia, teavad hästi, et Eestis ja Lätis ei ole klassikalist kodakondsusetuse küsimust

Ajal, mil Euroopa Liidu liikmesriigid on sagedaste valeuudistekampaaniate sihtmärgid, on väga hea, et Euroopa Liit on lõpuks loonud Vene valeuudiste mõju vähendamisega tegeleva üksuse East StratCom Task Force´i. Samas on see üksus olnud oma tekkest peale nende Euroopa poliitikute ründe all, kellele ei meeldi, et Venemaa Euroopa-vaenuliku tegevuse mõjudega üldse lõpuks Euroopa Liidus tegeldakse. See üksus on olnud algusest peale pinnuks silmas Euroopa Vene-meelsetele tegelastele.


Arvestades praegust Euroopa Liidu ja Vene suhete keskkonda tuleks East StratCom Task Force´i tugevdada, mitte seda pseudoküsimuste ja Vene riigi Eesti-ja Läti-vastasest retoorikast võetud süüdistustega alavääristada. East StratCom Task Force pole millegi vastu eksinud. Kõik, kes vähegi on tahtnud end asjadega kurssi viia, teavad hästi, et Eestis ja Lätis ei ole rahvusvahelises mõttes klassikalist kodakondsusetuse küsimust ehk inimesed ei saa ühegi riigi kodakondsust. Kõik Eesti ja Läti määratlemata kodakondsusega inimesed saavad Eesti või Läti kodakondsuse, kui nad seda taotlevad ja teevad kodakondsuseksami, mis on tavaline rahvusvaheline praktika.

Sellelt pinnalt Euroopa Liidu-vaenuliku valeinfoga võitleva Euroopa Liidu üksuse ründamine on puhas poliitiline käik, mida tavapäraselt harrastavad vastavad Venemaa riiklikud organisatsioonid. Sellist valeretoorikat oleme kuulnud juba Eesti ja Läti iseseisvuse taastamisest ja Nõukogude Liidu okupatsiooni lõpust alates.