Selpuhul andis Repinski intervjuu rus.Delfile, jutuks tuli muu hulgas see, kas 3600-euro suurune palk on liiga suur või pigem paras ning miks ta riigikogus ühe oma põhilubaduse täitmisest loobus.

Repinski tutvustas oma plaane vallavanemana: on teid ja tänavaid, mille sisukord pole kiita, midagi tuleks teha raudteejaamaga, aga ei saa öelda, et Jõhvis praegu olukord kuidagi eriliselt kehva oleks. Oma salasoovina tõi Repinski välja unistuse Jõhvile taas linna staatus välja võidelda.

Jutuks tuli ka Repinski äri – vallavanem kinnitas, et Jõhvi territooriumil tal mingeid ärihuvisid ei ole, tema ettevõtmised jäävad naaberomavalitsustesse – Toilasse, Alutagusele, Narva-Jõesuusse. Seega pole põhjust peljata ka erahuvide ja valla huvide põimumist, ütles Rpinski, lisades, et omavalitsusjuhina on ta pealegi nagunii kogu aeg Kapo valvsa pilgu all.

Ajakirjanik meenutas, et kolm aastat tagasi, kui Martin Repinski riigikokku pääses, oli tal hulk plaane – näiteks idee tõlkida vene keelde hulk avalikke registreid, mis praegu on ainult eesti ja inglise keeles. Repinski tõdes, et säärane plaan tal küll oli, et asja lähemalt uurides selgus, et taolise tõlke järele pole nõudlust. „Riigikogus tegelesin muuda, pakilisemate asjadega,“ ütles Repinski.

„Vene küsimustega tegelevaid rahvasaadikuid on meil piisavalt, mina pühendusin põllumajanduslikele probleemidele,“ selgitas ta. Repinski meenutas hea sõnaga ka oma üürikeseks jäänud ministripõlve, tuues esile, et näiteks Taavi Rõivase valitsuse otsustega kahandatud põllumajandustoetuse tõusid tema käe all.

„Võin öelda, et maarahvas tundis tuge,“ ütles Repinski, väljendades kahetsust, et lahenduseta jäi küsimus Vene sanktsioonide osas. Küsimusele, kas ta sooviks sanktsioonide lõpetamist, Repinski otsesõnu ei vastanud: „Ütlen nii: geopoliitilisi muresid ei tohiks lahendada tootjate ja kohalike elanike arvelt.“

Repinski hakkab vallavanemana teenima 3600-eurost kuupalka. Kas see on põhjendatud summa, küsis ajakirjanik. Repinski ei soovinud summa suurust kommenteerida, ütles ainult, et taolise otsuse võttis vastu Jõhvi volikogu, ning et see jääb naaberomavalitsuste juhtidega samasse suurusjärku.