Päästeameti sõnul oli vabatahtlike panus kustutustöödesse väga oluline. Kolmsada neli eraisikut, kes kustutustöödel osales, panustas kokku kuue tuhande töötunniga. Sealjuures lubas osa ettevõtteid oma töötajaid kustutama tööajast.

Lisaks osales kustutustöödel vabatahlikke Kaitseliidust, ühingust Vabatahtlik Reservpäästeüksus ja vabatahtlikest päästekomandodest, kokku üle kahesaja inimese.

Elukutselisi tuletõrjujaid osales kustutustöödel nelisada viiskümmend kokku viieteistkümnest komandost.

Lisaks aitasid põlengut kustutada ka politsei- ja piirivalveameti ja kaitseväe kopter.

10. juunil puhkenud tulekahju likvideerimiseks kulus üksteist päeva ja kokku põles kakssada hektarit. Tulekahju väljasõiduaste tõsteti kohe päästjate õnnetuspaigale saabudes kõige kõrgemale, neljandale tasemele. Kustutustööd lõpetati 21. juuni õhtuks.