Kärbe finantseerimises tehti ÜRO terrorismivastase võitluse juhi, 30-aastase staažiga endise Vene diplomaadi Voronkovi otsuse tõttu mitte lubada osale büroo avakonverentsist valitsusväliseid huvigruppe, ütles anonüümseks jäänud USA ametnik, vahendab Reuters.

Küsimusele, kas USA otsus oli kuidagi seotud sellega, et Voronkov on venelane, vastas USA ametnik, et see on oluline ning et Voronkov sattus konverentsi asjus „oma kodumaa tohutu surve alla”.

USA ametniku sõnul nõudsid USA ja teised riigid ÜRO peasekretärilt António Guterresilt ja Voronkovilt, kes määrati ametisse aasta tagasi, et kogu konverentsile kaasataks kõnealused huvigrupid, sest neil on anda väärtuslik panus.

„Meie palved näivad olevad läinud kurtidele kõrvadele ning selle asemel paistab selles asjas olevat rohkem kaalu selliste riikide nagu Süüria, Venezuela ja Venemaa vaadetel kui riikidel, kes teevad terrorismi vastu kõige rohkem ära,” ütles USA ametnik.

USA tegevus aastavanuse terrorismivastase büroo suhtes on järgmine samm USA presidendi Donald Trumpi püüdlustes ÜRO-d muuta. Eelmisel nädalal tõmbus USA tagasi ÜRO inimõiguste nõukogust viimase väidetavate eelarvamuste tõttu Iisraeli suhtes ja reformide puudumise pärast.

Terrorismivastase büroo konverentsi tänase avapäeva kaks istungit informatsiooni ja oskusteabe jagamise ning välisvõitlejate vastase võitluse üle on huvigruppidele ja meediale suletud.

USA ametniku sõnul osaleb Washingtoni esindajana konverentsil välisministeeriumi terrorismivastase büroo asekoordinaatori kohusetäitja, mitte ministri tasemel ametnik, mis oli varem plaanis.