Justiitsminister Urmas Reinsalu pöördub riigikogu poole üleskutsega algatada arutelu erakondade rahastamise järelevalve regulatsiooni kitsaskohtade üle.

„Erakondade rahastamine peab olema läbipaistev ja nõuetekohane. Seetõttu on oluline, et erakondade rahastamise järelevalve komisjonil oleks piisavalt tööriistu, et tagada järelevalve tõhusus,“ märkis Reinsalu.

„Näiteks näeb kehtiv erakonnaseadus ette erakondade rahastamise järelevalve komisjoni õiguse saada dokumente erakondadelt, valimisliitudelt ja üksikkandidaatidelt, ent mitte kolmandatelt isikutelt, mis on kujunenud probleemiks järelevalve teostamisel. Ometi peab komisjon järelevalve teostamise käigus välja selgitama kõik tähendust omavad asjaolud, mistõttu on asjakohane muuta erakonnaseadust selliselt, et komisjon saaks pöörduda tõendite saamiseks ka teiste isikute poole.“

Justiitsministeeriumi hinnangul võiks kaaluda erakondade rahastamise järelevalve komisjonile väärteomenetleja pädevuse andmist. Tänases erakonnaseaduses on mitmeid väärteokoosseise, mida peab menetlema politsei- ja piirivalveamet, aga millel puudub igasugune puutumus korrakaitseõigusega. Seetõttu on mõistlik, et neid olukordi lahendaks komisjon ise, mitte PPA.

Lisaks on vaja määratleda, kuhu komisjon paigutub haldusorganina. Kas tegu on korrakaitseorganiga, riiklikku järelevalvet teostava organiga või mõne muu haldusorganiga ja see määratlus on vaja erakonnaseaduses ära defineerida. Justiitsministri sõnul on vaja lahendust, mis oleks kooskõlas väljakujunenud haldusorganite jaotusega ja tagaks senisest enam järelevalve asutuse sõltumatust.