Majanduskriisi ajal pankrotti läinud Autorollo jäi kütuse eest võlgu ettevõtja Teet Järveküljele, kes süüdistas Autorollo omanik Väino Pentust ning tema tütar Keit Pentus-Rosimannust ja viimase abikaasa Rain Rosimannust firma viimse sendini tühjakskantimises.

Järvekülg süüdistas just Rosimannust ja Pentus-Rosimannust selles, et nemad korraldasid Autorollo tühjakskantimise. Selle jaoks tõid nad Autorollosse advokaat Siim Roode, kes Järvekülje süüdistuse kohaselt tühjakskantimise ära korraldas.

Teisel märtsil langetas Tallinna ringkonnakohus selles asjas juba kolmandat korda otsuse. Kohus otsustas Väino Pentuse järel Autorollo omanikuks saanud Roodelt ja tema kunagiselt advokaadibüroolt, praeguse nimega NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt solidaarselt Autorollo pankrotivarasse kahju hüvitamiseks välja nõuda 120 052 eurot ja viivise 51 124 eurot.

Autorollo pankroti asjus on jõustunud ka lahend kriminaalasjas, milles mõisteti süüdi Roode ning Väino Pentus. Autorollo tsiviilasjas leidis ringkonnakohus oma märtsikuises lahendis, et Väino Pentus ja Roode viisid Autorollost vara välja ja põhjustasid seega kahekesi Autorollo maksejõuetuse. Ringkonnakohus viitas oma otsuses ka kriminaalasja lahendile, milles mõlemad mehed mõisteti Autorollo tühjakskantimises süüdi. Eelmisel aastal astus Roode advokatuurist välja.

Märtsikuise lahendi kaebasid edasi nii Roode kui NJORD Advokaadibüroo, mis ei olnud oma vastutusega nõus. Samuti kaebas otsuse edasi võlausaldaja Järvekülg, kes polnud nõus sellega, et vastutusest pääsesid Rosimannus ja Pentus-Rosimannus.

Riigikohus otsustas täna, et ei võtta ühtegi edasikaebust edasi ja seega jõustus märtsikuine otsus. See rõõmustas Pentus-Rosimannust, kes postitas sotsiaalmeedias võidurõõmsa kommentaari. Järvekülg polnud aga otsusega rahul, kuigi selle järgi mõisteti temale välja arvestatav summa.

Keit Pentus-Rosimannuse kommentaar Facebookis

Võitsin lõplikult ka viimase vaidluse, teatas Riigikohus mu e-postkasti saabunud kirjaga. 5 ja pool aastat valekaebustega võitlemist sai täna minu jaoks läbi. Riigikohtu paarikümne minuti tagune otsus võttis asja lõplikult kokku - minu materdamine on olnud kogu selle asja algusest peale aluseta. Aga ka kõige keerulisematest ja raskematest katsumustest tuleb võtta kaasa ainult positiivne - kogu see võitlus laimu ja valega on mind teinud kõvasti tugevamaks ja sitkemaks. Sellest mõni teine kord pikemalt. Tänan kõiki toetajaid - nautige suve ja jalgpalli!

Võlausaldate Ülle ja Teet Järvekülje kommentaar

Autorollo lugu jõudis ennustatud lõpuni. Sulid võitsid. Tankistid said karistada. Lisaks lubatakse pankrotipesal tasuda ka Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse kohtukulud. Sest nad olevat süütud.

Meid varastati ja meie riiki palju rohkem. Kuna firmade tühjendamine ja hilisem vastutuse vältimine oli saanud 2010. aastaks standardiks, siis otsustasime Autorollo pankrotiga lõpuni minna. Sellepärast ostsime ära ka nõuded pankadelt, kes ei olnud huvitatud asjaga tegelemisest.

Pankrotipesa on selles asjas korjanud kokku ebatavaliselt suure hulga tõendeid. Inimesed, kes enne seda lugu üksteist ei tundnud, on olnud kogu meie tegevuse ajal veendunud, et nad ajavad õiget asja – tõendid on ilmsed, ja vastavalt ka õige asja nimel pingutanud.

Mida aeg edasi, seda enam lugupidamist tunneme Harju maakohtu ja esimese ringkonnakohtu otsuste tegijate vastu (nende otsuste järgi jäid vastutavaks ka poliitikud) -  nemad tegid oma tööd sõltumatult, tuginedes asjaoludele. Nimelt sõltumatult.

Esimene riigikohus ütles, et poliitikute süüdimõistmisel ringkonnakohtus kasutatud paragrahvi alusel pidanuks kohtul olema ka süüdlaste ülestunnistused. Kui sellised olnuks, polnuks millegi üle vaielda, neid kohtuasju poleks olnud.

Vaatamata sellele - ega inimeste teod, panused ja tõendid sellest kohtusuunisest ei muutunud. Muutus aga kohtute analüüsi- ja sünteesimisvõime. See vähenes, tundub, et sulidele täpselt parasjagu.

Teine ringkonnakohus näitas juba, kuidas asjad peavad käima - esinaine sinatas istungil sõbralikult Siim Roodet ja käis peale, et viimane tingimata ka oma seisukoha toimunust esitaks. Pluss üldine atmosfäär – pankrotipesa ülekarjumine ja halvustamine. Otsus oli aga istungiga sünkroonis - mingeid rikkumisi pole olnud, kõik tegelased on süütud.

Kolmas ringkonnakohus sättis oma sammu samaks Põhja ringkonnaprokuratuuriga, kelle juhtimisel toimunud uurimine tegeles põhitegelaste panusest möödavaatamisega.

Vaatamata sellele, et oli olemas hulk otseseid tõendeid ja tunnistajate ütlusi, mis kinnitasid poliitikute osalust, ütles kolmas ringkonnakohus, et nendest tõenditest olulisem ja kaalukam on Väino Pentuse kinnitus, et tema kiitis kõik tema selja taga toimunu heaks.

Sama Pentus tunnistas kohtus, et ei teadnud, mis tema haiglasoleku ajal ettevõttes toimus; kinnitas, et ettevõttest läks sularaha tütre majamakseteks; valetas korduvalt erinevatele kohtutele; tegutses peale ettevõtte tühjendamist tankistina ja oli kolmanda ringkonnakohtu istungiks juba kriminaalselt karistatud.

Miskipärast unustas kolmas ringkonnakohus põhjendamata, miks ta, erinevalt maakohtust, otsustas, et Väino Pentus on usaldusväärne.
Kummastust tekitab kokkuvõttes ka see, et lapsikud, kunstlikud ja ebaloogilised selgitused paistsid teisele ja kolmandale ringkonnakohtule tõsisemate tõenditena kui osaliste omavaheline kirjavahetus ja selles sisalduvad kinnitused ja võimuhierarhia.

Me tahtsime teha puust ja punaseks – ettevõttete tühjendamine viib vääramatult karistuseni.

Meile tehti puust ja punaseks– see ei ole teie riik, see ei ole teie asi.

Huvitav, kas keegi "valitsejatest" on mõelnud, millist eeskuju me oma lastele ja lastelastele selle kohtuasjaga näidanud oleme.