Nääs teatas, et riigiprokuratuuri määruskaebuses toodud argumendid ei anna alust Harju maakohtu määruse tühistamiseks.

"Erinevalt riigiprokuratuuri seisukohast põhjendas maakohus veenvalt, miks ta lähtus endokrinoloog Vallo Volke arvamusest, mitte teiste komisjoni liikmete arvamustest. Tegemist ei olnud sisulises mõttes eriarvamusega, vaid konkreetse valdkonna eksperdi eraldiseisva arvamusega, millele võib kohus ka eraldiseisvalt tugineda. Ekspert Vallo Volke oli ekspertkomisjoni kaasatud just tema endokrinoloogiliste eriteadmiste tõttu ning ta oli ainuke ekspert, kes ekspertiisiaktis avaldas arvamuse just endokrinoloogilisest aspektist. Patoloogide vastupidised arvamused ei muuda endokrinoloogi arvamust olematuks," kommenteeris Nääs.

"Seoses jätkuvalt esitatud kahtlustega dr Peep Põdderi kallutatuse osas tuletan taaskord meelde, et kohtu otsustuse aluseks oli eelkõige ekspertarvamus, mitte dr Peep Põdderi seisukohad või tegevused. Tegemist on asjakohatu teemaarendusega."

"Põhjendamatud on ka riigiprokuratuuri etteheited, mille kohaselt oleks maakohus pidanud enne otsustuse tegemist nõudma välja Edgar Savisaare täiendavaid terviseandmeid ning kuulama kohtus üle eksperdid. Vastavad taotlused oli menetlusosalistel võimalik kohtule esitada enne, kui kohus hakkas lahendama kaitsja taotlust menetluse lõpetamiseks. Riigiprokuratuur seda ei teinud, mistõttu ei ole sellekohaste etteheidete tegemine maakohtu suunal põhjendatud," lisas Nääs.

"Olen jätkuvalt seisukohal, et maakohtu määrus on seaduslik ja põhjendatud ning puudub alus selle tühistamiseks."