Merivälja Kooli direktori ametikohale oli üksteist kandidaati, kes kõik osutusid dokumendivoorus sobivaks ning kutsuti järgmisse vooru. Vestlusvoorud viidi läbi 7. juunil, samal päeval tegi komisjon avalikul hääletusel ka otsuse.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi avaldas heameelt, et nii Merivälja Kooli kui ka Prantsuse lütseumi koolipered saavad rahuliku südamega suvepuhkusele jääda, sest uut kooliaastat saavad nad sügisel alustada juba uute ja tegusate juhtidega. „Olen veendunud, et Merivälja kool saab olema heades kätes,“ märkis Belobrovtsev. „Soovin uuele direktorile palju jõudu ja edu ning loodan pikka ja sisukat koostööd.“

Greta Ammeril on sotsiaalteaduse magistri kraad hariduse juhtimise erialal, tema magistritöö teemaks oli „Koolijuht inimkeskse kooli kujundajana“. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli diplomiõppe (cum laude) klassiõpetaja erialal. Tartu Ülikoolis on ta õppinud eripedagoogikat. Haridusalal on Greta Ammer töötanud erinevatel ametikohtadel, muuhulgas on tal kogemus põhikooli direktorina ning kommunikatsiooni- ja personalijuhina. Eelmisel aastal alustas ta Viimsi keskkoolis tööd kolmanda kooliastme õppejuhina, samas töötab ta ka klassiõpetajana. Aastatel 2003–2006 juhtis ta Püünsi Põhikooli.

Greta Ammer asub uuele ametikohale suvel peale tema kandidatuuri kinnitamist linnavalitsuse poolt.

Eelmine direktor Kaja Laanmäe juhtis kooli alates 1979. aastast,