Eile kinnitas Harju maakohus karistusleppe, mille järgi määrati Ristlaanele kahe-aastane tingimisi vangistus. Lisaks mõisteti Ristlaanelt välja 5266 eurot ebaseaduslikult omastatud tulu katmiseks ning 1250 eurot menetluskulude katmiseks. Summa peab Ristlaan tasuma kahe-aastase perioodi vältel osamaksetena. Süüdistuse järgi oli ebaseadusliku tulu hulk kokku 6366 eurot, millest 1100 eurot tagastati politseile menetluse alguses.

Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid kinnitasid, et Ristlaan nõudis kahelt spordikeskuse kliendilt altkäemaksu kokku seitsmel korral ning omastas seeläbi kuritegelikul teel tulu kogusummas 6000 eurot. Altkäemaksu eest said kliendid vastutasuks sobivamaid trenniaegu, rohkem saaliaegu ning samuti edaspidise sujuvama asjaajamise. Lisaks süüdistati Ristlaant selles, et ta oli jätnud ühe kliendi poolt makstud jalgpallihalli renditasu - kokku alla 300 euro - kandmata spordikeskuse kassasse.

Põhja ringkonnaprokuratuur algatas kokkuleppemenetluse mais, menetlus viidi läbi kahe ja poole nädalaga, selgitas eriasjade prokurör Leelet Kivioja. Tema sõnul nõudis endine spordikeskuse juht altkäemaksu kahelt kliendilt. Üks neist pöördus infoga ise keskkriminaalpolitsei poole ning kuigi ta oli kahel korral altkäemaksu maksnud, siis arvestades tema olulist panust kuriteo avastamisesse ja tõendite kogumisse, otsustas prokuratuur tema suhtes kasutada seadusjärgset võimalust kuriteo lahendamisele osutatud suure kaasabi korral lõpetada kriminaalmeneltus ilma süüdistust esitamata.

Teine altkäemaksu maksnud mees politseisse ise ei pöördunud, kuid karistuse määramisel võeti arvesse tema puhtsüdamlikku kahetsus ning varasemat tausta, mistõttu lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõttel.

Toomas Ristlaan keeldus täiendavaid kommentaare jagamast. Ristlaan andis enne menetluse lõppu mai keskel lahkumisavalduse spordikeskuse juhi kohalt taandamiseks ning samuti astus välja Keskerakonnast.