Eelnõu seletuskirja kohaselt on selle eesmärk parandada keeleseaduse täitmist, motiveerida asutuste juhte ja ettevõtjaid positiivselt, panustamaks enam töötajate eesti keele õppesse.

"Kohtumisel keeleinspektsiooni esindajaga tõdeti ühiselt, et tänased meetmed, antud seaduse paragrahvis 32 olemasolev sunniraha ülemmäär 640 eurot, on jäänud ajale jalgu. Selleks, et võimaldada keeleinspektsioonil paremini ja tulemuslikumalt teostada talle ülesandeks pandud tegevusi, soovime vastava sunniraha ülemmäära tõsta 640 eurolt 6400 euroni," seisab seletuskirjas.

Eelnõu algatajad on Tarmo Kruusimäe ja Priit Sibul Isamaast, Jaak Madison ja Henn Põlluaas EKRE-st, Madis Milling ja Igor Gräzin Reformierakonnas ja Jaanus Karilaid ning Märt Sults Keskerakonnast.