KONTROLL

Emajõe ja Peipsi järve seisundit on kirjeldatud vabariigi valitsuse poolt 7. jaanuaril 2016. aastal kinnitatud Ida-Eesti veemajanduskavas, mille koostamises on lisaks Keskkonnaministeeriumile osalenud Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur aga ka teised ministeeriumid ja nende allasutused, maavalitsused ja kohalikud omavalitsused. Lisaks on konsultantidena osalenud kümmekond spetsialisti väljaspoolt eelmnimetatud institutsioone.

Veemajanduskava ütleb üheselt, et Emajõe seisund on halb. Aastaks 2021 on veemajanduskava eesmärgiks seatud tõsta taset ühe astme võrra, mis tähenaks hinnangu "kesine" saavutamist, pikemas plaanis seisundi "hea" saavutamist. Keskkonnaamet on selle täitmist ka regulaarselt järginud, möödunud aasta andmete kokuvõte on ka ameti kodulehekülejl juba saadaval.

Andmeid Eesti veekogude ja ja keskkonnaseisundi kohta üldiselt kogub Keskkonnauuringuste Keskus, mille kõikide uuringute tulemused avalikustatakse asutuse leheküljel. Keskkonnaobjektide, sealhulgas Emajõe ja Peipsi järve kohta on seal üleval iga-aastane kokkuvõtte. Andmeid on kogutud juba aastakümneid.

Ainuüksi 2017. aasta kohta on Peipsi järve seisundi kohta Keskkonnauuringute keskus avaldanud kaksteist erinevat dokumenti.

Ka Keskkonnaagentuur on ülalnimetatud veekogude seisukorda süstemaatiliselt uurinud ja nende seisundi halvaks tunnistanud. Täpsemad andmed on üleval agentuuri kodulehel.

OTSUS: väide vastab tõele

Ida-Eesti veisikonna, Emajõe ja Peipsi järve kohta on olemas pikaajalised ja laiaulatuslikud uuringud, mille on riigi enda tellimusel koostanud igati pädevad asutused. Kõik andmed näitavad, et ei Emajõe ega Peipsi järve seisund ei ole hea.

Selle valguses võib öelda, et lisauuringute tegemiseks ei ole mingit põhjust. Tekib hoopis kahtlus, et tehase rajamisest huvitatud võivad soovida uurimismetoodikaga manipuleerides püüda saavutada neile sobivaid tulemusi ja tehase olemasolevatele igasugust reostust lisada keelavatele dokumentidele vaatamata Emajõele rajada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid