"Kui vaadata tänast riigikorraldust, siis toimib see püramiidina, mille tipus on poliitiline tahe – või tahtmatus –, püramiidi sees ministeeriumile eraldatud tornid kitsalt oma valdkonda suunavate arengukavadega ning püramiidi allosas rahvas, keda on vaja mingite otsuste seadustamisse kaasata," rääkis Pehk.

"Mis oleks, kui me pööraksime tänase riigikorralduse püramiidi hoopis ümber?" küsis Pehk. Põramiidi ülemises osas oleksid tema sõnul ühiskondlikult kokku lepitud pikaajalised eesmärgid. Püramiidi keskmes oleks koosloomepartnerlus, arutelukultuur, koostööoskused ja digivõimaluste kasutamine nende pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Ümberpööratud püramiidi allosas oleks aga administratsioon, mis võimaldab vabaühendustel ja ettevõtjatel koostöös asjade ärategemist, loob soodsat keskkonda ühisloomele, abistab abivajajaid ja tagab tingimusi, aga ei takista ega reguleeri üle.

"Helsingi linnas niimoodi juba tehti, kümnete ametkondade asemel loodi hoopis neli valdkonda ning mõtestati ja korraldati ümber elanikukeskne osalusmudel," märkis Pehk.

Pehki sõnul on Eestis 25 aastaga ära õpitud menetlemiskesksus ja seaduste kuulekas täitmine. "Mis oleks, kui me nüüd järgmised paarkümmend aastat õpiksime ära kodanikukeskse riigikorralduse?" küsis ta.

Pehki hinnangul aitab kasutajakeskne riik inimestel õnnelik olla. "Seda on tõestanud Hollandi sotsioloog Ruut Veenhoven, et halduskorraldusel ja inimestel eluga rahulolul on otsene seos," märkis ta.

"Mida vähem bürokraatiat, vohavat seadusloomet, seda paremini saavad ametnikud, huvikaitsjaid, ühendused ja ettevõtjad tegeleda oluliste küsimustega. Mida rohkem on usaldust ja toetavat keskkonda, seda strateegilisem ja suurem mõju on kodanikualgatustel, sotsiaalsel ettevõtlusel, vabatahtlikel tegudel. Mida avatumalt ja rohkemate omanikega ühiseid kokkuleppeid või strateegiaid ellu viiakse, seda väiksem on vajadus kontrollida selle muutuse edenemist. Mida rohkem on avatud andmeid, seda kergem on nurjatute probleemide põhjuseid leida ja kasutajakeskseid lahendusi luua," loetles Pehk.