„Olen kindel, et meie sõdurid on saanud hea missioonieelse väljaõppe ning soomlaste tagatud korralik tehnika ja relvastus annavad kindlustunde, et järgnevad kuus kuud saavad olema edukad,“ ütles Eesti kontingendi ülem major Kristjan Leimann. „Rutiinsed ülesanded ei ole rasked ja ainuke väljakutse on harjuda eestlaste jaoks natuke liiga kuuma vahemere äärse kliimaga,“ lisas major Leimann.

15.maist on Liibanonis kohal olnud uue kontingendi staabiohvitserid, allohvitserid ja rühma juhtkond, kes on juba oma teenistusülesandeid alustanud. Lühikese treeningutsükli järel alustab ka ESTPLA-25 kogu koosseisus oma teenistusülesannete täitmist, milleks on Iisraeli-Liibanoni vahelisel kontrolljoonel patrullid, vaatlus- ja kontrollpostide mehitamised ning muud rahuvalvealased ülesanded, mille käigus tehakse koostööd Soome, Iiri ja Liibanoni relvajõududega.

Eelmise Liibanoni kontingendi kaitseväelased saabusid Tallinnasse täna hommikul.

Eesti kaitseväelaste teenistuskohaks on Beirutist ligikaudu 115 kilomeetri kaugusel Lõuna-Liibanoni Bint Jubayl piirkonnas paiknev ÜRO tugipunkt 2-45. ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL Iiri-Soome pataljoni koosseisu kuuluv Eesti kontingent ESTCON-8 koosneb jalaväerühmast Estpla-25 ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest. Kontingendi tuumikuks olev jalaväerühm on moodustatud Scoutspataljoni baasil. Kokku on Eesti kontingendi suuruseks Liibanonis ligikaudu 40 kaitseväelast.