"Eesti riik kauples Euroopa Komisjonilt endale mõni kuu tagasi välja loa Narva elektrijaama ahjudes metsa põletada ning sisuliselt oodatigi vaid seda luba, et seaduseparandustega edasi minna," kirjutatakse roheliste pressiteates.

"Selle asja nimi, millega koalitsioon ja kahjuks ka keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra praegu tegelevad, on ökoeksitamine ehk puhas rohepesu. Lihtsamalt öeldes on see tavaline valetamine. Keskkonna mõttes tähendab ebaefektiivne metsapõletamine aga tohutut kahju. Värskelt avaldatud raport, mis hindas Euroopa Liidu plaane biomassi kasutamise osas, ütleb selgelt - need plaanid suurendavad kasvuhoonegaaside hulka, mitte ei vähenda! Eriti ohtlik on raiesurve aga Eesti liigirikkusele ja liikide elupaikadele," rõhutavad rohelised.

Ainuke asi, mida metsaseaduse parandused välistavad, on roheliste hinnangul metsade Ida-Virumaa ahjudesse loopimise eest vastutava isiku kindlaks tegemine. "Kui selle kiidab heaks praegune kummitempel nimega riigikogu, siis on kõik "rahvasaadikud" valmis ajakirjanikele ja metsakaitsjatele vastama, et "lähtusin fraktsiooni huvidest", mis tähendab, et mitte ühelegi üksikule isikule pole võimalik Virumaa metsade põlema panemist süüks panna. Erakond Eestimaa Rohelised kleebib aga antud artikli valguses süü ainuisikuliselt Rainer Vakra külge, sest kui keskkonnakomisjoni esimees võtab avalikus meedias eesti rahvale näkku valetada, siis võtab ta sellega ka ainuvastutuse."

"Erakond Eestimaa Rohelised algatasid eelmisel aastal Euroopa Roheliste ökoeksitamise-vastase resolutsiooni, mis oli suunatud just ebaefektiivse puidupõletamise vastu. Erilise kriitika osaks saavad plaanid, kus suletavaid ebaefektiivseid söeelektrijaamu tahetakse kütma hakata... Jah, just puiduga! Arvestades, et süsi on energiarikkam kui põlevkivi ning puidupõletamine Eestis on seega veelgi halvem variant," märgivad rohelised

Erakond Eestimaa Rohelised kutsuvad inimesi üles osalema teavitusüritusel, mis algab täna, kolmapäeval kell 7.00 riigikogu ees, enne kui läheb teisele lugemisele elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis sisaldab võimalust Narva elektrijaamades statistikakaubanduse raames piiranguteta puitu põletama hakata.

Rainer Vakra ütles eile välja saadetud pressiteates, et teisele lugemisele tulevasse elektrituruseaduse muutmise eelnõusse jõudnud ettepanek välistab edaspidi puidu massilise Narva elektrijaamade ahju ajamise, nagu seda tehti ajal, mil majandusminister oli Juhan Parts.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid