Käesoleva rotatsiooni kaitseväelased saabusid Liibanoni möödunud aasta novembris ning naasevad Eestisse järgmisel nädalal.

„Kuna suuremale osale kontingendist oli antud missioon esmane, siis leidus siin kindlasti palju mida õppida. Jään sõdurite sooritusega rahule ja usun, et täitsime meile püstitatud ülesande,“ ütles Eesti Liibanoni kontingendi ülem major Margus Mikk.

Tema sõnul pakub rahuvalvemissioon sõduritele teistsugust kogemust kui rahutagamise missioon ning tegevusspekter on lai – lisaks tavapärasele patrullimisele, vaatluspostide mehitamisele ja konvoide teostamisele, tuli osaleda ka tsiviil-militaar projektides, kõrgetasemeliste visiitide korraldamisel ning paraadidel ja rivistustel.

„Oleme õppinud koostööd kohaliku armeega, tegutsemist rahvusvahelises üksuses ning jälgima vaherahust kinnipidamist Iisraeli ja Liibanoni vahelisel eraldusjoonel,“ ütles jalaväerühma Estpla-24 ülem leitnant Erkki Tuul missioonilt kaasa võetavate kogemuste kohta.

Eesti rahuvalvajate peamiseks teenistuskohaks pooleaastase Lõuna-Liibanoni missiooni vältel oli Beirutist ligikaudu 115 kilomeetri kaugusel mägises Bint Jubayl piirkonnas paiknev ÜRO tugipunkt 2-45, mis asub merepinnast umbes 800 meetri kõrgusel. Missiooni jooksul mehitati kahe kuu vältel ka Iisraeli ja Liibanoni eraldusjoonel paikevant ÜRO tugipunkti 6-50.

Käesolev Eesti kontingent koosneb staabiohvitseridest ja -allohvitseridest ning jalaväerühmast Estpla-24, mis moodustati 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni lahingutoetuskompanii baasil. Kokku on Iiri-Soome pataljoni koosseisu kuuluva Eesti kontingendi suuruseks Liibanonis ligikaudu 40 kaitseväelast.

Eesti üksuse ülesandeks UNIFIL rahuvalvemissioonil on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehakse koostööd ka Liibanoni relvajõududega.

UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) loodi ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1978. aastal ning selle ülesandeks on Iisraeli-Liibanoni vahelise kontrolljoone (nn Blue Line) jälgimine, Liibanoni relvajõudude toetamine ja nendega koostöö tegemine ning konflikti osapoolte vahel sõlmitud lepetest kinnipidamise jälgimine.

UNIFIL-i vastutusalaks on Lõuna-Liibanoni Litani jõe ja Iisraeli-Liibanoni kontrolljoone vaheline ala, missiooni koosseisus on kokku üle 10 000 sõjaväelase 41 riigist ning umbes 1000 nii kohalikku kui osalejariikidest pärit tsiviiltöötajat. Eesti osaleb UNIFIL-i rahuvalvemissioonil alates 2015. aasta maikuust.