Kalamaja lasteaia hoolekogu esimees Georg Lassuri sõnul peab õpetajate lahkumise taga olevate põhjustest aru saamiseks minema ajas tagasi. Nimelt määras Tallinna haridusamet 2017. aasta sügisel Kalamaja lasteaiale uue kuraatori. „Tema aga palus lasteaia juhatajal ühtlustada pedagoogide töögraafik kõikidele lasteaedadele seaduses esitatud nõuetega ehk siis kui lapsed on õues, peab iga rühma kohta olema neil kaks järelevaatajat,” selgitas Lassur.

Varasemalt oli tööjaotus Kalamajas selline, et esmaspäeval ja teisipäeval oli ühe rühma lastega pikad päevad õues üks õpetaja, neljapäeval ja reedel teine ning kolmapäeva jagasid pedagoogid sõbralikult ära – ühe poole päevast üks, teise poole teine.

Nüüd aga nõuab haridusamet, et kõik õpetajad oleksid viiel päeval nädalas tööl, vastavalt siis õhtustes ja hommikustes vahetustes. Lõuna ajal, mil lapsed mängivad hoovis, peaksid valves olema mõlemad.

Lassuri sõnul oli senine süsteem toimiv ja rahuldas kõiki osapooli, kuna Kalamaja lasteaial on väike hoov, kus lapsed on kogu aeg õpetajate silme all. Kuraator aga rõhutas, et nõuded tuleb täita eeskätt mõeldes laste turvalisusele. Ka Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula kinnitas, et sellised nõuded ei ole kehtestatud kellegi kiusamiseks, vaid pelgalt lähtudes mudilaste ohutusest.

Pajula sõnutsi on töö igas Tallinna lasteaias korraldatud omamoodi. „See, kui pikalt või kaua või millise graafiku alusel õpetajad tööl käivad, on lasteaia sisemise töökorralduse küsimus, aga tuleb kinni pidada töölepingust tulenevatest õigusaktidest,” märkis ta. „Seda nüüd kindlasti ei ole, et mina ütleks, kes millal või kui kaua tööl peab olema. Töö korraldamise eest vastutab siiski direktor.” Praegu käib elu Kalamaja lasteaias veel vanaviisi - väljas mängivaid jõnglasi valvab korraga üks pedagoog.

Haridusamet tunnistab, et sel korral on ehk amet ehk liigselt sekkunud lasteaia sisese töö korraldamisse. „Teeme kõik endast oleneva olukorra võimalikult kiireks lahendamiseks. Vabandame lastevanemate ees ebameeldivuste pärast,” sõnas Pajula.

„Enamusel Kalamaja pedagoogidel on oma töö- ja eraelu seatud nii, et nad ei saa graafikut muuta ning viis õpetajat pidid muudatuste sisseviimisel töökohast loobuma,” möönis Lassur, „hoolimata sellest, et nad on 30 aastat järjest olnud tublid ning lapsi kooliks ette valmistanud.” Lastevanematele on teatatud, et õpetajad jäävad tööle õppeaasta lõpuni ehk suveni.

Rahulolematud lapsevanemad saatsid Tallinna haridusametile 14. mail pöördumise. Lassur märkis, et pöördumisest teab ka lasteaia juhataja, kuid selle sisuga ta tutvunud ei ole. Delfiga kõnelenud, kuid anonüümseks jääda sooviv lapsevanem nentis, et asutuse juhataja palus lapsevanematel konflikti ära hoidmiseks kirja mitte saata.

Delfi võttis haridusametiga ühendust teisipäeval, mil Pajula sõnul ei olnud tema veel Kalamaja lasteaia lastevanemate pöördumist näinud. „Küll aga olen kursis sellega, et osadel õpetajatel on plaanis Kalamaja lasteaiast lahkuda,” lausus ta. Haridusameti pressiesindaja Leini Jürisaare sõnul suunati lastevanemate kiri vastamiseks vastava valdkonna ametnikule.

Lapsevanemate sõnul aga saadeti kiri isiklikult nii haridusameti juhatajale kui ka ameti üldisele e-posti aadressile. Lassuri sõnul on lapsevanemate sooviks, et ei püütaks lammutada väga hästi toimivat ja nende hinnangul ka õigustatud süsteemi.

Mis saab edasi haridusamet veel selgesõnaliselt öelda ei osanud, kuid nende sõnul on eesmärk olukord lahendada selliselt, et see rahuldaks kõiki osapooli.