Tallinna kommunaalameti tellimusel teostatava Tuuliku tee (Kadaka tee – Halla tn) rekonstrueerimistööde raames teostab AS TREV-2 Grupp Kadaka tee ja Tuuliku tn ristmikul sademeveekanalisatsiooni rajamise töid.

Kommunaalamet palub liiklejatel järgida objekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid!