"Seadused on tõepoolest hierarhias ning kui liiklusseadus või selle alusel antud õigusaktid on vastuolus põhiseaduse sätte või mõttega, siis tuleb kohaldada põhiseadust," ütles Sirk kommentaariks Otsa väitele, nagu oleks põhiseadus liiklusseaduse suhtes ülimuslik.

"Põhiseadus tagab liikumisvabaduse ja õiguse valida elukohta, kuid põhiseadus lubab inimeste põhiõiguseid mõistlikel põhjendustel ja kooskõlas seadustega piirata. Selleks tuleb kaaluda, kas piirang on proportsionaalne ning milliseid õiguseid tegelikult piiratakse," rääkis Sirk.

"Põhiseadus ei sätesta õigust sõita autoga oma kodu ette, mistõttu võib see õigus olla ka piiratud. Kui koju on võimalik jõuda muul viisil, siis ei ole tegemist ei liikumispiirangu ega elukohavaliku piiranguga," ütles Sirk kommentaariks Otsa väitele, nagu oleks autoga koju sõitmine tema põhiseaduslik õigus. "Kui autoga koduni jõudmine on vältimatu näiteks liikumispuude tõttu, siis sätestab liiklusseadus selleks ka erikorra," lisas Sirk.

Täiesti omaette teema on Sirgi sõnul liikluskorralduse põhjendatus ja vajalikkus. "Liikluskorralduse eesmärgiks on tasakaal avalike ja erahuvide vahel, et oleks tagatud ohutus ning samas võimalikult kiire ja sujuv liiklus," märkis Sirk. "Kas ja millises ulatuses Tallinna vanalinnas autoga sõita tohib, on kahtlemata diskuteeritav ning selle kohta võib taotleda ka põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamist isik, kes tunneb, et tema põhiseaduslikud õigused on rikutud," lisas ta.

Mupo avaldas eile video, kus Porsche roolis olnud Otsa sisenes eelmisel teisipäeval veidi pärast keskpäeva vanalinna ilma sissesõiduloata ja jäi vahele mupo inspektorile.

Kui inspektor rikkumisele tähelepanu juhtis, siis teatas Otsa ülbelt, et tal on põhiseaduslik õigus oma koju minna ja põhiseadus on liiklusseaduse suhtes ülimuslik.

Videos on hägustatud nii Otsa nägu kui ka tema Porsche number, kuid hääle järgi on Otsa selgesti äratuntav.