Esitlus toimub täna Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval konverentsil “Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurise lasteaia kujundamiseks”, kus osaleb sadakond lasteaednikku üle Eesti.

Käsiraamat ja videod on õppematerjalid, mis on abiks muu keele- ja kultuuritaustaga laste toetamisel ning mitmekultuurilise ja salliva rühmaruumi loomisel.

Koostajad leiavad, et eesti keele õpetamine ja kultuuri tutvustamine, väärtustades samal ajal ka lapse kodust keele ja kultuuri, võiks olla Eesti lasteaedade igapäevase töö osa.

“Rühmaruum on väike maailm, kus iga laps peaks end teretulnuna ja turvaliselt tundma,” ütles Ingi Mihkelsoo, Eesti Pagulasabi haridusvaldkonna koordinaator. Lapsed, samamoodi nagu täiskasvanudki, soovivad, et neist lugu peetaks ja neid omaks võetaks.

“Õpetajal on palju võimalusi, et luua rühmas sõbralik ja toetav õhkkond, kus iga lapse eripäradega on arvestatud,” rõhutas Mihkelsoo.

Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuhi sõnul koosnevad hiljuti valminud õppematerjalid põnevatest, kuid lihtsatest meetoditest ja nippidest.

“Käsiraamatus ja õppevideotes on palju häid nõuandeid ja nippe, et suhelda edukalt ka nende vanematega, kel on teistsugune emakeel,” lisas Nummert.

Mihkelsoo sõnul käib Eesti lasteaedades üha rohkem lapsi, kelle kodune keel või kultuuritaust erineb nende kaaslaste omast.

“Kui lasteaed võtab esmakordselt vastu teise keele- ja kultuuritaustaga lapse, tekib ootuspäraselt küsimus: kas me ikka teame, kuidas last kõige paremini toetada?” selgitab Mihkelsoo vajadust materjalide järele.

Käsiraamat ja õppevideod on kõigile kättesaadavad Pagulasabi kodulehel. Ligi 200 lasteaeda saavad tasuta käsiraamatu trükiversiooni.

Õppematerjalid valmisid Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse projekti “Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel” raames.

Projekti rahastavad välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest ja Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.