Vastanutest enamik leidis, et elu Eestis on hea. Välja toodi sõbralikke inimesi, loodust, kultuuri ja muud. Paljudel vastajatel oli kogemus välismaal elamise ja töötamisega ning võrdluses teiste riikidega leiavad nad Eestis parem olevat.

Välja toodi ka murekohti, näiteks igapäevapoliitika ja raha. Üks vastanutest arvas, et see, kui hea elu on, varieerub. Kel raha ei ole, neil pole ka elu Eestis hea.