Vaidele kirjutasid alla ka mitmed kohalikud elanikud, teiste seas helilooja Arvo Pärt ja tema naine Eleonora Pärt. EMA hinnangul on otstarbetu rajada sadamast 2 meetri kaugusele jääv 1,3 hektari suurune parkla, sest see ei saa üle kaaluda kohalikele elanikele ja loodusele põhjustatavat kahju. Esitatud vaides väidetakse, et vald ei teinud keskkonnamõjude hindamist.

"Nii poolsaare tipus Lohusalu sadama juures, kui ka mõnes muus kohas poolsaarel on autode jaoks parklad juba olemas. Uute parklakohtade rajamise vajadus sellises mahus on arusaamatu. Kui, siis võib tee äärde teha mõned parkimiskohad juurde ja korrastada olemasolevad, kuid nende vajadus reaalselt on aastaringselt heal juhul nädal või paar. Kohalike inimeste soov on, et säiliks võimalikult palju puutumatut loodust, mida ka meie lapsed saaksid nautida," ütles üks vaidele allakirjutanutest Kadrin Pintson algatust kommenteerides.

"Üle hektari suuruse haruldaste samblaliikidega metsale, mis asub osaliselt mereranna ehituskeeluvööndis, on sellise parklaala mõju keskkonnale ebasoodne. KSH senini algatamata jätmine on selgelt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega otseses vastuolus. Parkla koos üksikute väärtuslike puude säilitamisega parkimiskohtade vahel põhjustab samuti metsaala kui terviku hävimise. Kogu hooaja jooksul on vaid loetud korrad sellist rannailma, et rannakülastajatele kohti väheks võiks jääda. Hooaeg on Lohusalus kohalike hinnangul ütlemata lühike ning hooajalist tegevust väheselt."

Vallavalitsusega soovitakse uuesti kohtuda lähiajal.