Tänavu 7. märtsil pöördus Tallinna linnapea Taavi Aasa poole Stuudio Navona OÜ juhatuse liige Jaan Kolberg palvega toetada dokumentaalfilmi "Lagle rännakud" järeltootmist. Dokumentaalfilmi lavastajad on Jaan Kolberg ja Meelika Lehola. Film on jõudnud järeltootmise faasi ning vajab toetust selle lõpetamiseks.

Film räägib Eesti ühiskonnategelase Lagle Pareki elu rännakust 1941. aastast kuni tänapäevani – teekonnast koos perekonnaga küüditatuna Siberisse, hiljem täiskasvanuna poliitvangina Patarei vanglasse ning seejärel Mordva vangilaagrisse. Lagle Parek on Tallinna linna teenetemärgi kavaler 2007. aastast, lisaks sellele on teda tunnustatud mitmete riiklike autasudega sh Riigivapi ja Valgetähe II klassi teenetemärkidega, Poola taassünni ordeni ning Leedu Vytise Risti ordeni Ohvitseri ristiga.

Filmi tootmist on toetanud kultuurkapital, justiitsministeerium, siseministeerium, Eesti Meedia, Postimees ja erarahastaja. Sõlmitud on leping filmi näitamiseks Kanal 2-s. 18 kuud pärast esilinastust Kanal 2-s saab filmi soovi korral näidata ka Tallinna TV-s.

Filmi järeltootmise kulud sisaldavad montaaži, helitöötluse ja värvikorrektsiooni kulusid summas 21 000 eurot, filmi muusikalist kujundust summas 2500 eurot ning arhiivimaterjalide kasutamisega seotud kulusid summas 2400 eurot.

Tallinna linnavalitsuse reservfondist eraldatava toetuse arvelt kaetakse osaliselt filmi montaažikulusid.