Oma kõnes tiitli vastuvõtmisel ütles Falkenberg, et kõikidel naistel on südames soov saada emaks. Intervjuus Delfile rääkis Falkenberg, et mõnel naisel on emaduse tunne tugevam, mõnel nõrgem, kuid igaühel on mingi kutsumus, on siis selleks töötamine või emaks olemine. Ta rõhutas, et inimene peab ise oma otsustega elus rahul olema.

Kõige raskemaks ülesandeks emaks olemisel pidas ta kõikide huvide ühildamist. "Kuidas panna kokku pere, töö, puhkus ja ühiskondlik elu nii, et ükski pool ei kannataks, on päris keeruline," ütles kahe lapse ema.

"Ma võiksin oma eeskujuga julgustada teisi puuetega emasid, emadust peaks julgema ette võtta," sõnas Falkenberg lõpetuseks.

Falkenberg tähistab emadepäeval oma 56ndat sünnipäeva, ta on Invaspordi liidu peasekretär ning olnud aktiivne eestkõneleja puuetega inimeste spordi juurde suunamisel. Tal on kaks last, Kaspar ning Kaisa ja oma abikaasa Valeriga on ta abielus olnud 32 aastat.