Kinnipeetud meestele esitatud kuriteokahtlustuse sisuks on Tallinna spordi- ja noorsooameti korraldatud sportmängude sisehalli ehk pneumohalli ehitustööde hangetel esinenud rikkumised 2013. aastal. Kahe läbiviidud hanke maht ületab 1,3 miljonit eurot. Kahtlustuse järgi tegid hankekomisjonis osalenud isikud otsuseid ja toiminguid endaga seotud isikute kasuks.

Kriminaalasi alustati käesoleva aasta märtsis, pärast seda kui Tallinna linna sisekontroll pöördus keskkriminaalpolitsei poole, kuna nende läbiviidud auditi tulemused viitasid võimalikule huvide konfliktile.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on keelatud otsuste ja toimingute ilmsiks tulekul asutuste ja ettevõtete sisekontrollil või audiitoreil väga suur roll. "Sisekontrolli või auditi abil on võimalik juba korda saadetud kahtlaseid tegevusi tuvastada ja võtta edaspidiseks kasutusele meetmeid, et sarnaseid rikkumisi ei oleks enam võimalik toime panna. Tulemuseks on varade parem kasutamine, aus konkurents ja vähem ebaausust," ütles Mati Ombler.

Menetlust juhtiva eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et on lubamatu, kui avalikke ülesandeid täitev isik teeb tehinguid iseendaga seotud ettevõtetega. "Avalike vahendite kasutamine peab olema aus ja peab ka näima ausana ning seetõttu ei ole vastuvõetav, kui linnaametnik võtab hankekomisjoni liikmena vastu otsuseid, millest võidavad temaga seotud isikud," selgitas prokurör Kivioja.

Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.