Julgeolekupolitsei alustas menetlust 18. aprillil, sest kahtlustab, et 31. märtsil toimunud „ülelätilise lapsevanemate koosoleku” ajal võis aset leida õigusvastane tegevus. Selle koosoleku eesmärk oli vastutegevus koolide kavandatava lätikeelsele õppele ülemineku vastu ja tegelik korraldaja oli RSL, vahendab Läti Delfi.

Kriminaalmenetlus alustati riigivastaste kuritegude paragrahvi ja ka teiste paragrahvide alusel. Julgeolekupolitsei alustas menetlust, et „ära hoida võimalikud katsed panna legitiimse tegevuse kattevarjus toime õigusvastaseid tegusid õigusvastaste eesmärkide saavutamiseks, ning võttes arvesse asjaolusid, mille järgi võib julgeolekupolitsei saadud tõendeid saada ainult kriminaalmenetluses ette nähtud vahendite ja meetoditega".

Kriminaalmenetluse raames annab julgeolekupolitsei hinnangu võimalikule õigusvastasele tegevusele, mis toimusid Riias 1. mail rongkäigu ajal Brīvības ielal, mille korraldamises osalesid samuti RSL-i esindajad.

Rohkem kommentaare julgeolekupolitsei ei andnud, mistõttu ei ole ka teada, kas on juba ka konkreetseid kahtlusaluseid.