Üle-eestilisel avatud kalasadamate päeval sai tutvuda sadamatega nii väljast kui ka seestpoolt.

Kalasadamates sai maitsta kohalikku kalatoitu, osta kaasa värsket kala ja kalatooteid ning võtta osa kogupereüritusest. Igal sadamal oli oma programm ja tegevust tervele perele. Sadamates olid kohal kalateadlased ja kalakoka, koha peal sai osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes.

Külastajate meelt lahutasid paadisõidud ja pillimehed, lastele toimusid kalaõpitoad ja õngekoolitused.

Naval sai hommikul otse merest hommikul randa püütud värsket räime osta, kalakokk Jaak Hiibus küpsetas kala. Nasva jõel sõitis paaditakso, kaldal õpiti kalapüügiõnge korrastamist. Toimus ka kalapüügivõistlus Nasva särg 2018.

Avatud kalasadamate päev toimus ka Ringsu sadamas.