Siseminister Andres Anvelt ütles, et võttis kahe politseijuhi nimetamise istungi alguses päevakorrast maha, sest kuulis, et IRL ei ole Vaheri osas selgusele jõudnud ja tahab täiendavalt isekeskis asju arutada.

IRL-i mureks oli Anvelti sõnul idapiiri kallinemine. Nad tahavad tutvuda seda käsitleva auditiga. Anvelt märkis, et audit on avalik juba märtsi algusest ja ta on seda ka avalikult tutvustanud, aga kui IRL tahab veel aega sellega tutvumiseks, siis selle nad ka saavad.

Anvelt on mõlema politseijuhiga läbi käinud kõik riigikogu fraktsioonid, kus igal pool piiri kallinemise kohta ka küsiti. Samuti kiitis politseijuhtide kandidaadid heaks ka riigikogu õiguskomisjon. Anvelt ütles, et kui IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder tahab veelkord kohtuda kas tema ja Vaheriga või ainult Vaheriga, siis peab ta vaid valima talle sobiva aja ja koha.

Sinisalu ametissenimetamine lükkus edasi seetõttu, et mõlemat politseijuhti on Anvelti sõnul mõistlik koos ametisse määrata.

Anvelt ütles, et IRL-i taoline meelemuutus oli üllatav, aga kuna valitsuses on tavaks võtta otsuseid vastu ühehäälselt, siis võttis ta aja maha.

Ta ütles, et taotleb politseijuhtide ametissenimetamise panemist järgmise nädala valitsuse istungi päevakorda. Ta lootis, et selle aja jooksul jõuab IRL oma sisekaemusega lõpule.

Seeder kritiseeris Anveltit selle eest, et IRL-i ei teavitatud sellest, et sel neljapäeval oli kavas politseijuhtide kandidaadid valitsuses heaks kiita.

Seeder ütles, et IRL-i fraktsioon tahaks ikka maha istuda ja arutada, mida arvata juhtimisvigadest, mis tehti siis, kui idapiiri väljaehitamise maksumust suures ulatuses alahinnati.