Tavapärastele kaitseväe kolonnidele lisaks liiguvad maanteedel ka treilerveokid, mis on koormatud soomustehnikaga. Kaitseväe liikluse koordineerimiskeskuse ülem kapten Toomas Pärnpuu selgitab, et kolonnide liikumisajad valitakse nii, et üldist liiklust võimalikult vähe koormata.

"Kohtudes kaitseväe kolonniga tasuks igal juhul varuda kannatust, möödasõitudel veenduda selle möödasõidu ohutuses, kuna tegemist on ikkagi raskesõidukiga," kommenteerib ta. "Nähes kolonni ees või lõpus alarmsõidukeid või teedel liiklusreguleerijaid, tuleb kindlasti järgida nende juhiseid."

Kaitseväe kolonnid teevad teekonna jooksul vahepeatused, et masinate järele tekkinud saba saaks mööduda.

"Veoautod on kuni 24 meetrit pikad ning nendega sõites tekib palju pimedaid nurki," manitseb raskeveoki juht nooremseersant Richard Chamberlain möödasõitjaid ettevaatlikusele. "Täiskoormaga võib veok kaaluda kuni 110 tonni," lisab ta, kuidas suure veoauto pidudamine võtab omajagu aega.

Kolonnis on suured veosed, kui seda saadab vilkuritega saateauto. Keelatud on möödasõit, kui eespool on kitsaskoht või reguleeritud manööver. Sellest annab julgestusauto teistele liiklejatele ka märku.

Lubatud möödasõidu puhul tasuks veenduda möödasõidu ohutuses. Kaitsevägi palub liiklejatel varuda aega ja kannatust.

Siil 2018 algab 02.05 ning lõppeb 14.05.2018. Õppuse raames toimuvatesse tegevustesse kaasatud üksused opereerivad mitmetes piirkondades üle kogu Eesti, kuid peamised harjutused viiakse läbi Lõuna ja Kagu-Eestis.