Tartu Ülikooli rektoriks kandideerisid praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ja neurokirurgia professor Toomas Asser.

Tartu Ülikooli rektori valimiste reglemendis on sätestatud, et kui esimeses hääletusvoorus ei saa kumbki kandidaat vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osaleb rohkem poolthääli saanud kandidaat. Kui ka viimases hääletusvoorus ei saa kandidaat vajalikku arvu poolthääli, jääb rektor valimata.

Esimeses voorus kumbki vajalikku 132 häält täis ei saanud, küll aga oli Asseri häältesaak suurem, ta jätkas teises voorus üksinda. Seal sai ta vajaliku toetuse.