"Meie vaatame sealt lihtsalt numbreid, mida mõõdetud on - kas radoonitase on seal ohtlik või mitte. Sellega meie pädevus tegelikult piirdub," ütles Tallinna keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna juhataja Märt Holtsmann.

"Paber iseenesest ei teki, keegi selle vormistab. Kui seal on mingid valed nimed või asjad all, kellegi masinast on see dokument välja tulnud, siis tuleb kindlaks teha, kes selliseid asju produtseerib," ütles Holtsmann.

"Aga kui me ütleme, et ei ole pädevus reguleeritud, mitte mingil moel, siis ei ole võimalik inimest kuidagi vastutusele võtta, seda asja kontrollida," kommenteeris Holtsmann.

"Kui dokumentide läbivaatusel ei teki kahtlust, põhjust kahelda nende autentsuses, siis ei ole välistatud, et need vastu võetakse," ütles ka keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Reelika Runnel ning tõdes, et sellisel juhul on Andrei Popkovi kirjutatud raport samaväärne nende omaga, kes teevad kvaliteetset tööd.