Madisoni mõte oli vastus Keskerakonna Euroopa Parlamendi liige Yana Toomi järjekordsele algatusele Euroopa Parlamendis, mis puudutas Eesti ja Läti mittekodanike olukorda. Toomi arvates peaks Eesti pakkuma hallipassimeestele lihtsustatud korras ehk ilma eksamiteta Eesti kodakondsust.

Madison sellega ei nõustunud. „Kodakondsus on privileeg, mis tuleneb kas sünnijärgsest õigusest või pingutusest, millega tõestatakse lojaalsust riigile. Selleks ongi olemas kodakondsus- ja keeleeksam. Teed ära, saad kodakondsuse ja sellega õiguse valida nii rahvusparlamendi kui europarlamendi valimistel. Ei tee, siis lepi sellega. Oma vaba valik,” kommenteeris Madison.

Ta pakkus välja ka lahenduse. „Nimelt tuleb paika panna tähtaeg, mis ajast enam pikaajalised elamisload ei kehti. Näiteks viie aasta jooksul tuleb inimesel otsustada, millist kodakondsust valida ja see kehtiks inimestele, kes elavad Eestis juba aastast 1991. Seega kui 27 aasta jooksul pole tahetud saada kodakondsust, siis nüüd tuleb see ära otsustada. Kui aga ei võeta kodakondsust selle tähtaja jooksul, mis on piisavalt pikk, siis kaotab elamisluba kehtivuse ja tuleb uus marjamaa leida. Aitab sellest nämmutamisest ja tehkem üks otsus, mis lõpetab sellise haiglase olukorra,” teatas Madison.

Ta selgitas, et kui hallipassimees ikka ennast ei liiguta ja kodakondsuseksamit ära ei tee, siis tema elamisluba kaotab kehtivuse ja sel juhul ta enam Eestis edasi elada ei saa. Kui võimalik, tuleb ta seejärel riigist välja saata. Kuhu aga neid inimesi saata?

„Selleks on olemas diplomaatilised suhted, mille eesmärk peabki olema, et Nõukogude Liidu õigusjärglane Venemaa võtab ka vastutuse selle eest, et nende tegevuse tulemusel tuli Eestisse sadu tuhandeid muulasi,” teatas Madison.

Kui hallipassimees otsustab võtta hoopis Venemaa kodakondsuse, sest see ei nõua mingit pingutust, siis peab ta Madisoni sõnul uuesti taotlema Eestis elamisluba, mida menetleb politsei- ja piirivalveamet. „Selle taotluse rahuldamine on muidugi iseküsimus,” märkis Madison.

Seda, mida teha praeguse väga suurearvulise Venemaa kodanike hulgaga, vajab tema sõnul mõjuanalüüse ja julgeolekuekspertidega läbiarutamist.

Madisoni ideed toetasid sotsiaalmeedias mitmed inimesed, sealhulgas samuti EKRE-sse kuuluv poliitik Georg Kirsberg. „Ja loomulikult tuleb hallipassi meeste trall lõpetada: kas teevad kohe keeleeksami Eesti passi saamiseks või lähevad Venemaale tagasi!”