Pardakaameraga kihutamise jäädvustanud auto jääb foori taga seisma pärast selle vilkumahakkamist. Küll aga otsustab bussijuht punasele tulele vilistada ja kihutab jalakäijatest hoolimata tulise kiirusega ülekäigurajast üle.

Tallinna Linnatranspordi AS avalike suhete juht Urmas Tooming kommenteerib, et bussijuhi selline käitumine, punase tule all ristmiku ületamine, on taunimisväärne. "Juhilt on võetud seletus, ta kahetseb oma teguviisi. Juhile on määratud karistuseks kirjalik noomitus."