Varem esines Lukašenka algatusega alustada dialoogi vastuolude kaotamiseks Euroatlandi ja Euraasia riikide vahel ehk niinimetatud uut „Helsingi protsessi”, mis oleks analoogne sellele, mis viis kunagi Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) loomiseni. Lukašenka märkis, et selle dialoogi toimumispaigaks võiks saada Minsk, vahendab RIA Novosti.

Lukašenka sõnul võiks Valgevene hõivata oma niši maailmas ja saada iseseisvaks regionaalseks tegijaks.

„Ülemaailmsed välispoliitilised algatused ning nende alusel julgeoleku- ja koostööideed, niinimetatud Helsingi-2 protsess on Minski ülemaailmsele kogukonnale pakutava ühendava agenda loogiline väljendus,” ütles Lukašenka täna Valgevene rahva ja parlamendi poole pöördudes.

Samas tunnistas Lukašenka, et keegi ei hüppa Valgevene Helsingi-2 algatuse peale vaimustusest, sest ettepanekut ei teinud Ameerika, Hiina ega isegi mitte Venemaa.

„Aga kõik targad inimesed... seda ideed... Me oleksime pidanud juba kokku tulema ja langetama otsuse selle Helsingi protsessi arendamiseks, mis oli palju aastaid tagasi. Me peame peatama maailma kohutava libisemise sõja, kuuma sõja suunas,” ütles Lukašenka.

Lisaks sellele teatas Lukašenka, et Valgevene mitmevektoriline välispoliitika jääb järjekindlaks ja ettearvatavaks.