"Toonitan, et meid, kristlasi, on läkitatud ilmalikku maailma kõigi inimeste keskele, ent mitte eetilistes küsimustes ainuõigeid seisukohti deklareerima, vaid rõõmusõnumit jagama," ütles Laats Delfile antud kommentaaris. "Kirikukogu asi peaks olema protsesside reguleerimine kirikus sees. Tagatipuks viib antud eelnõu kiriku ka erakondliku poliitika keskele, ja see nüüd küll hea ega mõistlik ei ole," märkis ta.

Laatsi arvates näitab kirikukogul arutusele võetud samasooliste abielu seadustemise põhiseaduse kaudu välistamisele üleskutsumine, et Eesti kuulub jätkuvalt pigem endiste sotsialismimaade leeri. "Kummaline, et osa eestlasi näikse selle üle veel uhkedki olevat," ütles Laats.

Laatsi sõnul tundub luteri kiriku ettevõtmine talle asendustegevusena ja kõrvalepõiklemisena inimeste tegelike murede ja olukorra eest. "On naiivne arvata, et põhiseaduse muutmine tooks muutuse näiteks katkiste perekondade või üksikvanemate ellu," leidis Laats. Tema sõnul on Uue Testamendi sõnum algusest peale olnud väga erinev traditsioone põlistavate seadusetundjate mõttemaailmast. "Jeesus ei taha kaitsta institutsioone või mõisteid, vaid luua uueks ja elavaks katkist inimest," ütles Laats.

Laatsi arvates ei too algselt kiriku sees selles küsimuses patiseisule lepituse otsimise eesmärgil välja käidud mõte praeguses nuditud variandis, ilma igasuguse viiteta vajadusele lahendada seadusandlikult ka teised kooseluvormid, ühelegi probleemile lahendust ega uut lähenemist. "Diskussioon eeldab valmidust kuulata erinevaid osapooli ning otsida ja leida teid, mis aitavad edasi," märkis Laats.

Annika Laats sai hiljuti ühiskonnas avatuse ja sallivuse eest seismise tunnustuseks Avatud Eesti Fondi Koosmeele preemia. Möödunud sügisel astus Laats üles ETV saates "Suud puhtaks" traditsionalistlike poliitistele jõudude ja kirikutegelaste vastu seksuaalvähemuste võrdse kohtlemise eest välja.

Täna arutab EELK kirikukogu riigikogule samasooliste abielu võimalust välistava põhiseadusparanduse ettepaneku tegemist.