Lugeja kirjutab: "Lääne-Virumaal, Tapa vallas on Imastu küla kruusatee kaitseväelaste poolt nii ära lõhutud, et kohalikel on väga raske sõiduautoga seda läbida. Kui rööpasse sõita/kukkuda mis suured masinad teinud, lõhuks auto põhja ära kindlasti ja loomulikult jääks sinna kinni."

Lisaks kirjutatule saatis lugeja ka pildid ning video kohalikest teeoludest. Ta märgib veel, et suhtles ka kohal nähtud kaitseväelastega, kellelt aga vastust ei saanud. "Kui ütlesime, et tee on läbimatuks sõidetud ning väga raske on kohalikel liigelda, siis vastati, et see ei ole eratee ja neil pole midagi teha selleks. Jääb mulje, nagu me peaks tee ära ostma, et saada koju. Iseenesest on see tõsi, kuna tegemist on minuteada valla teega ja ainus kes tee taastamist nõuda saab on vald, aga kuna see juhtub? Toome näite (tegelikult elust enesest) - see sama tee viib tallu, kus elavad kaks liikumisraskustega vanainimest. Kui peaks juhtuma, et on vaja kiirabi kutsuda, siis kiirabi lihtsalt ei pääse sinna ligi, see tähendab, et abi jääbki saamata. Tapa vallaga on ka räägitud ja teada antud olukorrast."

Kaitseväe sõnul on probleemile viidanud lugejaga suheldud ja olukorda selgitatud. 1. jalaväebrigaadi teavitusspetsialist Triinu Küünal kommenteerib, et piltidel ja videol nähtav teelõik on kaitseväe poolt korrastamisel. "Kahjuks juhtub, et kevadisel ning sügisesel ajal võivad ilmastikuolude kiire muutumise tõttu väljaõppe käigus kannatada saada ühiskasutatavad teed. Ilmastikuolud ei võimalda teetöid [antud teel] täies ulatuses teostada, kuid tee on läbitav ning inimesed, kes piirkonnas elavad, saavad nii koju kui kodust välja," märgib Küünal.

"Läheneva suurõppuse SIIL2018 valguses on juba osaliselt, kuid selle nädala lõpuks laialdasemalt teavitatud õppuse piirkonnas elavaid inimesi ja selgitatud kuidas käituda, kui õppusel osalevad üksused peaksid juhtuma sinna, kuhu nad juhtuma ei peaks või kuhu teatada ettearvamatute kahjude tekkimise korral," kommenteerib Küünal. Ta lisab, et õige pea saabub tuhandetesse postkastidesse kiri täpsema infoga õppuste piirkondadest ja tegemistest. "Lisaks võivad elanikud murede korral, mis puudutavad 1.jalaväebrigaadi piirkonnas tekkinud kahjusid, alati pöörduda aadressil s9@mil.ee."

Video songitud kruusateest: