Eelnenud nädala jooksul peeti rühmasiseseid sportmänge ja jõukatsumisi. Grilliõhtul pakuti Eestist Liibanoni saadetud grillvorste, suitsuvorsti, suupisteid, alkoholivaba õlut ja kalja.

Koosviibimine tähistas ühtlasi ka Estpla-24 teenistuse lõppu ÜRO tugibaasis 2-45. Käesoleval nädalal suundub rühm Liibanoni ja Israeli eraldusjoonel paiknevasse ÜRO patrullbaasi 6-50, kuhu jäädakse oma ülesandeid täitma rahuvalvemissioonil lõpuni.

ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL Iiri-Soome pataljoni IRISHFINBATT koosseisu kuuluv Eesti kontingent koosneb jalaväerühmast Estpla-24 ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest. Kokku on Eesti kontingendi suuruseks Liibanonis ligikaudu 40 kaitseväelast.

Eesti üksuse ülesandeks rahuvalvemissioonil on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehtaks muuhulgas koostööd ka Liibanoni relvajõududega.

UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) loodi ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1978. aastal ning selle ülesandeks on Iisraeli-Liibanoni vahelise kontrolljoone (nn Blue Line) jälgimine, Liibanoni relvajõudude toetamine ja nendega koostöö tegemine ning konflikti osapoolte vahel sõlmitud lepetest kinnipidamise jälgimine. UNIFIL-i vastutusalaks on Lõuna-Liibanoni Litani jõe ja Iisraeli-Liibanoni kontrolljoone vaheline ala.

UNIFIL-i koosseisus on kokku üle 10 000 sõjaväelase 41 riigist ning umbes 1000 nii kohalikku kui osalejariikidest pärit tsiviiltöötajat. UNIFIL-i ülemaks on kindralmajor Michael Beary Iiri kaitseväest. Eesti osaleb UNIFIL-i rahuvalvemissioonil alates 2015. aasta maikuust.