Laugase seisukohad edastas artikli "Viimsi vallaametnik ähvardas tema tööd kritiseerinud kodanikud kohtusse kaevata" jaoks Viimsi valla pressiesindaja, aga peale artikli ilmumist soovis Laugas veel mitmele esitatud väitele vastu vaielda.

1. K.Laugas ei ole Kibuvitsa tee 20a ehitusloa menetluses vastutav ametnik. Tema puutumus oli kaaluda naabrite poolt esitatud vastuväiteid ja koostada põhjendatud vastus tulenevalt juristi ametikohast. Ehituslube menetleb ja väljastab ehitusteenistus.

2. Ehitusluba ei väljastatud ühe päevaga, nagu artiklis väidetakse - ehitusloa taotlus esitati 11.04.2017 ja luba väljastati 6.06.2017. Seda fakti on võimalik ehitisregistris kontrollida.

3. Maris Ollis ja teised ei ole oma pöördumises mitte kritiseerinud K.Laugase tööd, mis oleks tervitatav ja edasiviiv, kui kriitikaks on alust, vaid on esitanud ebaõigeid andmeid ja isiku au teotavaid väärtushinnanguid. K.Laugas ei ole kunagi elus kohtunud kirja edastaja Maris Ollisega ega temaga ka suuliselt vestelnud, mis muudab üsna võimatuks "arrogantselt näkku irvitamise" ja muud talle omistatud väljendid.

3. R.Vahur ei ole ehitusloa väljastamise menetluses see isik, kelle õigusi võiks Kibuvitsa tee 20a ehitamine riivata või rikkuda. Hoolimata sellest on ka tema vastuväited ära kuulatud ning talle selgitatud, et ehitamine nimetatud kinnistul tema õigusi ei riku. Kirjad on olemas taasesitamist võimaldaval kujul ja tõendavad, et vald tõepoolest kaasab isikuid menetlusse ja kaalub nende arvamusi ja vastuväiteid igati avatult ja läbipaistvalt. Tiheasustuses on mõistetav, et naabrite huvid põrkuvad, kuid peab arvestama, et seadus ei kaitse ühegi naabri huve ühepoolselt ja vallal on keeruline kohustus püüda lahendada vastuolud. Tulemus ei pruugi ja ei saagi olla kõigile sobiv.

4. K.Laugas ei ole kunagi nimetanud R.Vahurit pursuiks (sõnavaras puuduvad sellised pavelkortšaginlikud terminid) ja talle ei lähe korda kui palju suvalised võõrad inimesed kinnisvara omavad, või milliseid teid pidi see kinnisvara on omandatud. R.Vahur ja M.Ollis ei ole oma sõnu millegagi tõendanud ja on kahetsusväärne ning arusaamatu, et elanikud selleks põhjust omamata on ette võtnud laimukampaania.

5. Vastab tõele, et naabrid on pöördunud Tallinna Halduskohtu poole oma väidetavate õiguste kaitseks ja kohtu otsus peakski saama lakmuspaberiks, kas kehtivat õigust on valla poolt õigesti kohaldatud.

6. Pehmelt öeldes puudulik on artikli autori arusaam heast ajakirjanduseetikast kuna vähemalt pooli avaldatud asjaolusid oleks olnud võimalik kontrollida ja K.Laugas ka eelnevalt ära kuulata.

Mäletatavasti avaldas Delfi eile loo, mis käsitles ühte Viimsis lahvatanud kummalist olukorda, kus ametnik ja elanikud on tublisti tülli pööranud.

Tüli põhjuseks on ehitus aadressil Kibuvitsa 20a. 606 ruutmeetri suurusel krundil oli kunagi suvila suurusega 55 ruutmeetrit.

Sellest krundist kahel pool elavad naabrid kaebasid 8. aprillil vallavolinikele saadetud pöördumises, et Kibuvitsa tee 20a naaber märkas, et eelnimetatud kinnistu on müügis, pöördus seejärel valla ehitusamet poole, saamaks infot, kas üldse ja kuidas on võimalik sellele
kinnistule ehitada. Ehitusameti juht Jüri Kurba vastas, et tuleb koostada detailplaneering. Ostutehing jäi seetõtu ära.

Kuus kuud hiljem väljastati aga uuele omanikule samale kinnistule ehitusluba, seda ilma detailplaneeringut tegemata ja kaks korda suurema ehitusaluse pinnaga majale, kui seni kinnistul on, kaebasid naabrid.

Kui nad ei saanud neile sobivat vastust, kritiseerisid nad vastutavat vallaametnikku vallavolinikele saadetud kirjas. Ametnik vastas sellele ähvardusega teda kritiseerinud kodanikud kohtusse kaevata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid