Eelmise naiskogu juhi Ulla Preedeni sõnul on erakonna eestseisus äsja heaks kiitnud maailmavaatelised aluspõhimõtted ja IRLi maailmavaade on selginenud. „Oleme väärtuspõhine rahvuslik-konservatiivne erakond, kes on tulevikku vaatav ning seisab kaasaegse ühiskonna ülesehitamise eest. IRLi Naiskogu üheks rolliks on selle maailmavaate toetamine läbi naisliikumise. Eesti valitsus vajab täna erakonda, mis seisab vastutustundliku ja parempoolse majanduspoliitika elluviimise eest. Olen kindel, et Riina jätkab seda tööd, mida rahvuskonservatiividest eelmised naiskogu eestvedajad on hoole ja armastusega teinud,“ ütles Ulla Preeden.

IRENi uue juhi Riina Solmani sõnul seisab IREN intelligentse, mõistuspärase ja tasakaaluka maailmatunnetuse eest, mis ei lõhu olnut, vaid otsib ühiskonnas ühisosa. „Me oleme naiste õiguste väljas, kuid tunneme muret ultraliberaalsete ilmingute pärast, mis seavad igaühe õigused ja vabadused ülemaks ühisest kultuuri-, kombe- ja käitumisruumist,“ ütles Riina Solman.

„Me ei nõua taga jäiku soorolle ega soovi nende pealesurumist, kuid ka mitte nende sihipärast hävitamist. Sooliste erinevuste varjamine ning allasurumine on uus, äraspidine ahistamine ja meie seda ei toeta. Igaühele jäägu vabadus end teostada sobival ja meelepärasel elualal, ent kui mõni eluala selle juures kujuneb inimeste endi vaba tahte väljendusena valdavalt "naiselikuks" ja teine valdavalt "mehelikuks", siis ei või seda hakata murdma vägivaldsete sookvootidega. Oluline on, et inimesed saaksid olla oma valikutes võimalikult vabad. Selle juures peame meeles, et meeste ja naiste roll laste saamisel ning kasvatamisel jääb alati mõnevõrra erinevaks ning ütleme keerutamata välja: meie peame lugu meestest, kes oskavad olla head abikaasad ja isad, ning naistest, kes oskavad olla head abikaasad ja emad,“ selgitas Solman.