„Hea uudis on see, et nüüdsest on projektide taotlemine lihtsam kui varem. Uus kahe-etapiline taotlemise süsteem Keskkonna allprogrammis annab positiivse vastuse korral taotlejale ka kindlust idee sobilikkuse ja rahastamise võimalikkuse kohta,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Nii tuleb esimeses etapis esitada kuni 10 lehekülje pikkune kontseptsioon ja hiljem positiivse vastuse korral täistaotlus.

Programm katab suure hulga keskkonnateemasid ning tänu paindlikkusele ei ole projekti eelarve, kestvus, mastaap ja sisu toetuse andja poolt fikseeritud.

Oluline on, et projekt lahendaks või prooviks lahendada olulise mõjuga keskkonnaprobleemi ning see peab aitama kaasa mõne EL-i direktiivi või strateegia eesmärkide täitmisse.

Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille eesmärgiks on katsetada või arendada tehnoloogiad, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule.

Looduskaitseprojektide puhul toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilisi meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit.

Samuti toetakse projekte, mille siht on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

Taotleda võivad kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud (riigiastusued, MTÜd, ülikoolid, ettevõtted jt). See on Euroopa Komisjoni poolne otsetoetus; taotlemine käib e-taotluse süsteemi teel.

Osalemine on tasuta, kuid vaja on eelregistreeruda LIFE'i lehel, kus on ka lisainfot programmi kohta.