"Eesti-ameerika abielupaar Sarah ja Kristiina Raud on taotlenud kaks aastat Eesti riigilt õigust, et riik tunnustaks neid abikaasadena ja võimaldaks ameeriklasest abikaasal ametlikult Eestis elada," teatab inimõiguste keskus.

Sarah ja Kristiina sõlmisid 2015. aastal USA-s seadusliku abielu ja otsustasid elama asuda Eestisse. Eile andis riigikohus neile teada oma otsusest mitte võtta menetlusse Sarah’ kaebust, mis tähendab, et sellega jõustunud ringkonnakohtu otsuse järgi ei tunnusta Eesti riik Sarah’ ja Kristiina abielu Eesti elamisloa väljastamise alusena.

PPA olla pärast riigikohtu otsuse selgumist teatanud, et tühistab Ameerika kodaniku Sarah’ elamisloa. See tähendab, et inimesel on vaid loetud tunnid Eestist ja kogu Schengeni ruumist lahkumiseks. Mitme tunni jooksul oligi reaalselt võimalus, et Sarah’l tuleb koheselt Eestist lahkuda, jätta maha oma abikaasa ja töö ning kulutada suuri summasid koheseks naasmiseks Ameerika Ühendriikidesse.

"Praeguseni ühes vanalinna kohvikus kokana töötanud Sarah pidi eile oma tööpäeva katkestama, et minna Politsei- ja Piirivalveametisse, kus tund enne teenindusbüroo tööpäeva lõppu selgus, et Sarah saab siiski Eestisse jääda Eesti ja Ameerika Ühendriikide viisavabaduse alusel. Paraku ei anna see aga õigust töötada ja seega peab Sarah’ oma töökohast loobuma, mis tabab valusalt perekonna eelarvet," vahendab inimõiguste keskus.

Naiste järgmiseks sammuks on kooselulepingu sõlmimine. Kui see sõlmitud, plaanitakse selle alusel taotleda Sarah'le elamisluba.