Pardakaameraga filmitud video autor kommenteerib, et pidi pidurdama enda kiiruse peaaegu nullini, kuna sattus vastamisi ohtlikku möödasõitu sooritava kiirabiautoga. "Kiirabil ei põlenud vilkurid ega polnud ka helisignaali," kirjeldab lugeja. "Need on ju ometigi inimesed, kes peaksid teadma, kuidas sellised möödasõidud lõppeda võivad."

Pärnu haigla pressiesindaja Eda Amuri sõnul leidis selline juhtum tõepoolest aset. "Vändra üksuse kiirabiautojuht sai noomida. Poleks tohtinud vilkuriteta sõita," kommenteerib Amur. Arvatavasti väljakutsele sõitnud kiirabijuht oli Amuri sõnul unustanud nupule vajutada. Ta tänab tähelepanelikku liiklejat, kes juhtumi jäädvustas ja kellelt saadud info haiglal ka olukorrale võimaldas reageerida. "Igal juhul on autojuht nüüd targem ja teab tulevikus nupule vajutada," lisab Amur.

Lõuna prefektuuri politseikolonelleitnant Alvar Pähkel toonitab, et operatiivsõidul on vilkurite kasutamine kohustuslik: "Kiire abi andmiseks võib operatiivsõidukijuht teatud liiklusnõudeid eirata, kuid peab seejuures tagama ohutuse."

Lähenevat operatiivsõidukit märgates tuleks vältida järske manöövreid ja pidurdusi, vähendada sujuvalt sõidukiirust, näidata suunatuld ja hoida paremale teeserva, et alarmsõiduk saaks võimalikult ohutult mööduda.

"Kui tegu ei ole operatiivsõiduga, kehtivad alarmsõidukijuhtidele tavapärased nõuded nagu kõigile teistelegi liiklejatele," lisab Pähkel.