"Algasid tööd ajaloolise Võru linna keskväljaku taastamiseks. Teisaldati olemasolevaid pinke, prügikaste, valgusteid jm väikevorme ning teostatakse raadamistöid," kommenteerib Mett. Võru linn taastab ajaloolise keskväljaku. Seminari väljak oli juba Võru linna asutamise hetkest 1784. aastal linna keskväljakuks, kuid 1950ndatel aastatel muudeti see haljasalaks.

Väljakut on oodatud pikalt. Juba 2004. aastal kirjutab Eesti Päevaleht plaanidest ajalooline keskväljak taastada. Tollal poleemikat tekitanud Estonia mälestusmärgi eemaldamine Seminari pargist on Metti sõnul lahendatud. Ta kinnitab, et mälestusmärk jääb ka väljakule alles. "Laevahuku mälestusmärk tõstetakse umbes 23 meetrit kirikule lähemale. Spetsiaalselt mälestusmärgi jaoks rajatakse vaikne ja intiimne ala kiriku päikesepoolsele küljele olemasolevate säilitatavate puude alla."

Jüri tänav, Seminari väljaku uus nägu

"Ajaloolise väljaku taastamisest on unistatud juba aastaid," kommenteerib Mett pikka ootamist. Ta kirjeldab, et praegu Võru linnas nii suurt väljakut, mis rahuldaks ka suurürituste korraldamist, ei ole. "Täna keskväljaku funktsiooni kandev ala – Kesklinna park – on endine park, mis on kohandatud ürituste korraldamiseks ning on asendanud puuduolevat väljakut. See, et me saame taastada algse linnasüdame Euroopa Liidu vahenditega, on ajalooline võimalus, millest tuli kinni haarata."

Praegusele kujule jõudis väljaku idee 2015. aasta aruteludes. "Korraldati mitmeid arutelusid erinevate sihtgruppidega (ettevõtjad, pensionärid, kultuuriinimesed, haridustöötajad, noored jne). Kohtumiste ja diskussioonide tulemusel asus enamus kohtumistel viibinuist ideed toetama. Küsimus, kas paneme Võru linna südame taas tuksuma, sai toetuse. Seega võime julgelt öelda, et linnarahva valdava enamuse toetus on olemas," märgib Mett poliitilist konsensust.

Väljakust saab kogu maakonna esindusväljak, kus saab korraldada erinevaid üritusi. "Uus väljak saab olema multifunktsionaalne külastus- ja ajaveetmiskoht ning see lisab Võru linnale juurde atraktiivsust ning ilmestab linnapilti. Eesmärgiks on ka tuua ettevõtlus tagasi linna südamesse," toob Mett välja juba aktiviseerinud ettevõtlustegevuse.

Väljak kaetakse sillutisega, väljakule tuleb lava; purskkaev, mis annab edasi pilvemotiivi; välitualett; ainulaadsed valgustid; taimekastid; liigutatavad linnamööbli elemendid; väljakule istutatakse püsikuusk, mida hakatakse kasutama linna jõulupuuna, kuusk on ühtlasi ka Võru linna vapi puu.

"Arhitekt Villem Tomiste projekteeritud väljak aktiviseerib linnasüdame elu ja melu ning annab rohkelt kasutusvõimalusi erinevateks tegevusteks, see loob mõnusa õhkkonna nii jalutamiseks kui ka peatumiseks. Inimesed tahavad ikka viibida seal, kus on loodud selleks mõnusad tingimused," kommenteerib Mett. Väljaku ideekavand valiti Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames.