Pisut rohkem kui kuu aega tagasi tõi „Pealtnägija” avalikkuse ette dokumendid, mis näitasid, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Est-For Invest ning koalitsioonierakondade ministrid kohtusid paar kuud enne ametlikke läbirääkimisi ja sõlmisid eelkokkuleppe, mis garanteerib vabrikule poole kogu RMK paberipuidust 15 aasta jooksul.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Andres Herkel küsis täna peaministrilt, kas ta oli kohtumisest ja selle sisust toona teadlik. „Vabariigi Valitsus algatas 11. mail 2017 riigi eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks,” märkis Ratas ja lisas, et kui Herkelit huvitab mingi konkreetne kohtumine, siis tuleb küsimus edastada. Kellele, jättis Ratas ütlemata.

Mis saab eriplaneeringust edasi?

Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru tõstatas küsimuse, miks eirab valitsus kõikide Tartu linnaorganite soovi eriplaneeringu peatamiseks. „Nüüd te küsite, miks me siis ei tee seda, mida Tartu linnapea soovib? Tõesti, Tartu linnapea on välja öelnud, et mitte mingil juhul ei tohiks ka nende uuringutega edasi minna.” sõnas Ratas ja lisas, et uuringute ja mõjuanalüüsidega tuleks igal juhul edasi minna.

„Minu meelest on see mõistlik elus, et kõigepealt tuleb uuringud teha, analüüsid teha ja siis teha otsus. Ma rõhutan veel kord ja ma ei väsi seda rõhutamast – ma arvan, et seda tulebki rõhutada –, et kohaliku kogukonna kaal on igal juhul oluline. Aga kohalik kogukond peab saama ka ju mingisuguste mõjude analüüside ja dokumentide põhjal lõpuks oma otsuse langetada,” vastas peaminister.

Ent tselluloositehase asukoha eelvalikut ei tehta enne 2019. aasta suve. Prognooside järgi jõutakse detailplaneeringuni alles 2020. aasta sügisel, ütles Ratas.