PISA 2018 test mõõdab seda, kui hästi saavad meie 15-aastased õpilased aru tekstidest, kas nad suudavad peituvat informatsiooni leida, mõista ja kasutada.

„PISA 2018 uuring keskendub funktsionaalse lugemisoskuse testimisele. Teadmisi matemaatikas ja loodusteadustes mõõdetakse seekord väiksemas mahus.

Eelmise PISA uuringu põhiline hindamisvaldkond olid küll loodusteadused, kuid ka siis hinnati lugemisoskust. Eesti oli lugemistulemustes maailmas kuuendal ja Euroopa riikide arvestuses kolmandal kohal,“ meenutab Innove PISA peaspetsialist Gunda Tire Eesti noorte varasemaid häid tulemusi.

PISA on Majandus- ja koostöö organisatsiooni poolt korraldatud rahvusvaheline haridusuuring, mis hindab, kui valmis on õpilased põhikooli lõpus oma koolis omandatud oskusi ja teadmisi reaalses elus rakendama.

PISA uuring toimub iga kolme aasta järel. Uuringu valimisse kuuluvad 2002. aastal sündinud peamiselt 9. klassides õppivad noored.

Peale loodusteaduse, matemaatika ja lugemisülesannete vastavad osa õpilastest sel korral rahandusõppe küsimustele. Testile lisaks palutakse täita ka õpilasküsimustik, kus küsitakse informatsiooni noore enda kohta.

Tänavu osaleb uuringus enam kui 80 riiki ja testi teeb pool miljonit noort üle maailma. Eestis viiakse uuringut läbi viiendat korda.

PISA uuringu läbiviimist Eestis korraldab SA Innove ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. PISA 2018 uuringu tulemused avalikustatakse 2019. aasta detsembris.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid