Martin Helme ütles, et 25. märtsi õhtul rüvetas seltskond venelasi Vabaduse väljakule märtsiküüditamise tähtpäevaks pandud küünlaid (seda kajastas "Kuuuurija"). "Te olete korduvalt rääkinud, et kõik Eestis olevad inimesed on meie inimesed. Mulle kuidagi ei tundunud, et need on meie inimesed. Mul on selline küsimus, et kas te näete, et Eestis on ka inimesi, kellel on tõsine lojaalsusprobleem Eesti riigi vastu ja vaenulikkuse probleem eesti rahvuse vastu või te ei näe seda," uuris Helme.

"Ma olen kursis selle infoga, mida te kirjeldasite, aga see kindlasti ei pane mind ütlema, et ma ei tea, et noored või üht, teist või kolmandat keelt kõnelevad inimesed, kes siin riigis elavad, ei oleks meie inimesed," kostis Ratas. Ta tõi ka välja, et usaldab Eesti politseid. "Kas Eesti politsei tegeleb? Loomulikult tegeleb. Ma tõesti arvan, et selliseid üksikuid või üksikute näidete pinnalt ehitada taas üles seda vastandumist – andke andeks, aga ma arvan, et Eesti ühiskond nii rikas ei ole."

Mart Helme torkas, et Ratas ei taha probleemi näha. "Te ei taha näha seda, et 2/3 siin elavatest venelastest peab NATO-t vaenulikuks organisatsiooniks ja peab Putinit oma presidendiks. Selle asemel te räägite meile ilusat muinasjuttu nii nagu meile räägiti enne 2007. aasta pronksiöid, kuidas meil intergatsioon töötab ja need kõik on meie inimesed. Nad kõik ei ole paraku meie inimesed. Ja riigile on ohtlik, kui peaministri tasemel ei tegeleta probleemiga ja probleemist lihtsalt vaadatakse mööda." Ta uuris: "Teie kõrval istub siseminister. Kas me saaksime teie kaudu siseministrilt küsida ja vastuse, kas seda konkreetset intsidenti politsei uurib, sest "Kuuuurijale" politsei vastust ei andnud. Mis on teie vastus minu küsimustele, kas te pühite vaiba alla küsimuse või mitte?"

Ratas kostis: "Minu meelest selline äärmustesse minek või põhimõtteliselt teie küsimuses on ju see, et teatud kohad Eestimaal tuleb välja lõigata, et siis EKRE on rahul. Mina arvan, et EKRE valija siis rahul ei ole. Ma siiralt seda arvan. Ma ei tea, kas siis me peame ütlema, et seal, nendes omavalitsustes, kus on suurem osakaal koduses keeles vene keelel, mis me peame siis ütlema, et te ei saa siin riigis enam elada või, minge siit minema või? Lõikame need omavalitsused kuidagi Eestimaalt välja? Ma arvan vastupidi."

Ta lisas: "Tegelikult selle küsimuse või repliigiga, mida te tegite, minu meelest te õõnestate Eesti jalgealust, minu meelest te lõhute Eesti turvatunnet. Me oleme väga uhked, et me oleme aktiivsed liikmed nii NATO-s kui Euroopa Liidus, aga see kaitsetahe, see kaitsevõime algab meie kodust."