Autorollo maksejõuetuse põhjustamises mõistis kohus süüdi Roode ja Väino Pentuse. Roode võttis Pentuselt raskustes Autorollo üle ja kantis varast tühjaks, jättes võlausaldajad tühjade kätega.

Autorollo võlausaldajad eesotsas kütusemüüja Teet Järvekülgega nõuavad tekitatud kahju sisse Roodelt, Väino Pentuse tütar Keit Pentus-Rosimannuselt ja tema abikaasa Rain Rosimannuselt. Selles asjas langetas Tallinna ringkonnakohus hiljuti otsuse, millega kohustab Roodet ja tema kunagist advokaadifirmat maksma võlausaldajatele paarsada tuhat eurot. Hoolimata võlausaldajate protestidest Rain Rosimannust ja tema abikaasat kohus kantimises vastutavaks ei pidanud.

Need kaks kohtuasja on tuntud ja ajakirjanduses laialt kajastatud. Selgub, et Autorolloga on aga seotud ka kolmas kohtuasi, milles maksuamet nõuab sisse raha firmalt Roode & Partnerid.

Kui Autorollo võlausaldajad esitasid firma pankroti asjus suure kahjunõude, oli üks kostjatest firma Roode & Partnerid. See firma kustutati 2015. aastal ega ole enam Autorollo tsiviilasjas kostjate seas.

Mitte kuhugi pole aga kadunud selle firmaga seotud maksuameti nõue Siim Roode vastu. Roode selgitas, et 2014. aastal esitati talle kahtlustus kriminaalasjas ja samal päeval teatati, et Roode & Partnerite suhtes alustati maksurevisjoni.

"Mina keeldusin esitamast 2010. aasta dokumente, viidates enese mittesüüstamisprivileegile. Isikul on õigus mitte esitada tõendeid, mida võidakse kasutada tema vastu," ütles Roode. Nimelt kartis ta, et maksurevisjoni käigus kogutud materjale võidakse kasutada tema vastu kriminaalasjas.

"Kuna 2010. aastal oli Autorolloga seotud tehinguid, siis kuna samal päeval esitati kahtlustus, siis ma ei teadnud, mida lõpuks kahtlustatakse, mis on tõendid, siis ma ka maksuametile tõendeid välja ei andnud," lisas Roode.

Selle peale otsustas maksuamet, et kogu aasta käibe pealt sisendkäibemaksu mahaarvamuse õigust ei olnud ja määras maksud. Roode leidis, et vaidlus on põhimõtteline ja tema neid dokumente esitama ei pidanud.

Halduskohus arvas teisiti ja nõustus maksuametiga, mõistes Roodelt maksud välja. "Halduskohus asus seisukohale, et see, et ma dokumente ei esitanud, näitas mu tahtlust maksude tasumata jätmisel," nentis Roode. Nüüd arutab sama asja ringkonnakohus.