Eile tühistati Tallinna lennujaamas Koffi sõnul ainult üks Ryanairi Düsseldorfi lend, aga ka selle osas pole kindel, kas lennu ära jäämise põhjus oli kõnealune arvutirike või hoopis midagi muud.

"Kõige keerulisem oleks meile olnud tipptund, kui graafikujärgselt on ette nähtud kümme lendu tunnis. Meile oli piiranguks seatud kolm lendu tunnis, aga tänu lennujuhtimiskeskuse pingutustele tipptunnil tõrkeid ei esinenud. Pärast oli normaalset olukorda tagada juba lihtsam," ütles Koff Delfile.

Edasi oli Koffi sõnul järgmine mure, et kas saabuvad lennud pääsevad teistest Euroopa lennujaamadest tulema. Õnneks selgus aga siis, et olukord oli ka mujal Euroopas palju parem, kui esialgse info põhjal oleks võiund arvata.

Üldiselt ei tekkinud probleeme ka mujal Euroopas. Näiteks Pariisi lennujaamadest on andmeid ainult Pariisi väikseima, Beauvais' lennujaama ühe terminali sulgemise kohta, millest kirjutas Prantsuse päevaleht Le Parisien.

Euroopa lennunavigatsiooni ohutuse organisatsioon Eurocontrol kirjutab oma kodulehel, et nende poolt taastati normaalne olukord juba eile õhtul kell 18. Kodulehel ilmunud teates oli märgitud, et piirangud seati eelkõige turvalisuse täielikuks tagamiseks. Eurocontroli andmeil tuleb neil vigu arvutisüsteemides ette väga harva, viimati 2001. aastal.