Delfile antud kommentaaris ütles Maikalu, et kuna ta kõiki fakte ei tea, ei saa ta juhtumit täpsemalt kommenteerida, ent märkis, et koolipsühholoog peab lähtuma oma tegevuses lapse parimatest huvidest ja abivajavast lapsest teavitamise kohustusest.

Maikalu sõnul näevad juhised ette, et abivajavast lapsest, kelle puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heolul, tuleb teatada igasuguse kahtluse korral. "Teatamata jätmist ei saa õigustada sellega, et ei olda kindel, kas kahtlus lapse abivajaduse kohta on piisavalt põhjendatud, või kardetakse, et teatamine võib näida peret süüdistavana või last häbimärgistavana," tsiteeris Maikalu abivajavast lapsest teatamise juhendit. "Lastekaitsetöötajad ja psühhiaatrid ei ole karistusasutused, vaid last abistavad spetsialistid," selgitas ta asjaolusid.

Koolipsühholoogide Ühing on juhtumis osalenud psühholoogile pakkunud võimalust osaleda psühholoogide supervisoonirühmas, kus tal oleks võimalik antud juhtumit analüüsida, saada nõustamist ja tuge.