Komisjon selgitab tegevuskava alusel 2019. aastaks välja üleeuroopalise teedevõrgu need osad, mis sobivad sõjaliseks kasutuseks. Sõjavaägede liikuvuse parandamise puudutab ka olemasoleva taristu ajakohastamist, näiteks sildadele piisava kõrguse ja kandevõime andmist, ja tsiviiltarbeks ehitatavate objektide puhul vajadusel neile sõjaliseks kasutamiseks vajalike omaduste tagamist. Komisjon kaalub sellistele projektidele eelseisval finantsperioodil ka täiendava rahalise toetuse andmist.

Konkreetsed nõuded, mis võimaldaks välja selgitada sõjavägede liikuvuse parandamiskes vajaminevaid tingimusi nii teede, sildade kui muude taristu osade hulgas, töötavad välja Euroopa välisteenistus ja Euroopa Liidu sõjaline staap. See puudutab ka näiteks laskemoona riigist riiki vedamist käsitleva seadusandluse vastavat muutmist.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgema esindaja Federica Mogherini sõnul on tegevuskava esitamine sammuks ELi tasandi ja partnerriikide, eelkõige NATO liikmete kaitsekoostöö süvendamisel. Esimene aruanne tegevuskava täitmise kohta esitatakse järgmise aasta suvel. Tegevuskava on osa laiemast suundumisest, mille tulemusel peaks 2025. aastaks rajatama Euroopa kaitsekoostöö liit, nagu on lubanud Euroopa Komisjoni president Jean-Claud Juncker.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid