Linnaelanike poolt linnaosade valitsustele esitatud kandidaatide seast otsustas korraldustoimkond tunnustada „Tallinna linna lumemurdja 2018“ tiitliga Jelena Salnikovat ja Svetlana Krapivinat Lasnamäelt, kelle ülesandeks heakorra tagamine Härma tn 1 asuva kortermaja puhastusalal.

Korteriühistu juhatuse esimehe Valentin Kivistiku sõnade kohaselt puhastusala on väga suur, lume- ja libedusetõrje on alati tehtud sõltumata ilmaoludest ja nädalapäevast. Korrusmaja ümbritsev haljasala on aastaringselt korrastatud. Jäätmekonteinerite ala on aastaringselt puhas.

Korraldustoimkond otsustas tunnustada Yuri Yarusovi Mustamäelt, kelle puhastusalaks on J. Sütiste tee 39 korruselamu puhastusala. Pikema lumesaju korral puhastatakse kõnniteid mitu korda päevas, peale lume sulamist on kõnniteedelt ka sõelmed koristatud ning haljasala riisutud ja puhas. Vihmavee äravoolu rennid on aastaringselt puhtad.

Korraldustoimkond otsustas tunnustada Valentina Tjurinat Haaberstist, kelle puhastusalaks on Õismäe tee 43 korruselamu ümbrus ja kõnniteed koos mänguväljakuga, mis on aastaringselt kohusetundlikult heakorrastatud.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on konkursi „Tallinna linna lumemurdja“ eesmärgiks välja selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate ühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedustõrje teostamine ning liikumistingimuste tagamine talveperioodil.